Fiskeutvalget

Gjerdrum JFF forvalter rundt regnet 20 vann og 2 elver (Leira og Gjermåa).

Fiske i Gjerdrum

Info om fiske:

  • Generelt ligger ingen av vannene i umiddelbar nærhet av veg. Tidsangivelsene er gående for en voksen mann.

  • Der det er grusvei går det an å sykle et stykke på vei: Ulvdalstjerna, Mastutjern (men bratt), Stråtjern og Buvatn.

  • Tidlig vår er hele marka avstengt. Deretter åpnes hovedvegen. Senere på våren blir Busterudvegen og Gjermenningsvegen åpnet. De som forblir stengt er Nyvegen (mot Stråtjern), Ringdalsvegen og Mastutjernsvn (åpen enkelte helger i Tyttebærsesongen). Følg med på stengt bom her: https://www.romeriksalmenningene.no/).

 

Fiske:

Rundtjern, Nordre Skutetjern og Langvann har kun ørret, øvrige har abbor/ørret. Gjermenningen og Buvatn er de 2 største vannene, resten er ganske små. Generelt er ørreten litt vanskelig på dagtid, lettere på kveld/natt. Fram til 2017 ble det satt ut 1, 2- og 3-årig oppdrettsfisk for å styrke fiskebestandene etter sur nedbør. De store 2 og 3-årige fiskene, har imidlertid hatt dårlig tilpasningsevne, så derfor er det de senere årene satt ut 1-årig ørret som har større mulighet til å utvikle seg til å bli villfisk. Det settes ut ørret i de fleste av vannene.

 

Elver:

Vi har 2 elver:

  • Gjermåa:

    • Ovenfor Fjellvegen, dreier det seg om ørret. Visse strekker er også bra for flue, f eks strekket nedenfor og ovenfor Buvatn.

    • Nedenfor Fjellvegen (kraftanlegg), er det abbor, gjedde, karpefisker osv. Fine plasser er der Mikkelsbekken kommer inn. Men lange strekker med muligheter både ovenfor Mikkelsbekken og nedenfor helt ned til Hellen. Samt Svensrudfossen (innenfor gamle Gulvex).

  • Leira har all mulig slags fisk (er som i navnet veldig leirete). Kjent plass er Sørum, der hvor Gjermåa treffer Leira.

Utvalget ledes av Martin Oterholt

Du finner mer informasjon om fiske i Gjerdrum i vår fiskeguide.

Fiskekort

Fiskekort og priser

VIPPS: 20273. https://rfa.no/fiskekort/

Fiskeregler

https://rfa.no/fiskeregler/ 

Vi har egen guide til fiske - du kan laste den ned her

Fiske aktiviteter i GJFF

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Gjerdrum JFF

Viser 1-0 av 0

Viser 1-0 av 0