Jaktutvalget

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

Jakt muligheter i Gjerdrum

I kulturlandskapet nede i bygda er det gode bestander av due og ender. Noe hare. Rådyr og elg bestanden og også sunn. Det finnes noe bever i elvene. Det er også en liten bestand av hjort.

I allmenningen er det bestander av skogsfugl. Brunfugl og jerpe er fredet. Det er også en del due og ender, spesielt tidlig i sesongen. Rådyr finnes. Dog ikke lite tett som i bygda. Best tidlig i sesong før dyra trekker ned. Elgbestanden er sunn. Det er også en liten bestand av hjort.

Gjerdrum Jeger og fiskerforening har ikke eget jakt terreng, jakta organiseres av Gjerdrum Fjellstyre og Gjerdrum grunneier forening ASA.

Småviltkort i allmenningen kan kjøpes på inatur. Årskort må det søkes om i medio mai.

Småvilt i bygda: Du må ha en avtale med en grunneier og kjøpe kort av Gjerdrum grunneierlag.

Rådyr i allmenningen: Kan søkes på av innenbygdsboende ca i mai.

Rådyr og Bever i grunneierlaget: Tildeles etter søknad. Hovedsakelig til grunneiere eller innenbygds med avtale med grunneier.

Elgjakt i grunneierlaget: Jaktes av grunneierlaget.

Elgjakt i allmenningen: Utlyses for søknad hver 4 år. Fordelt på to lag/områder. Det er et for innenbygdsboende og et for utenbygdsboende.

Hjort har en åpen kvote for hele bygda. Hjort kan felles under rådyr og elgjakt. Regler for dette står på jaktkort.

 

Utvalget ledes av Kristoffer Fladby

Det er fjellstyret i Gjerdrum som administrerer småviltjakten i Gjerdrum allmenning og Grunneierlaget som administrerer jakten i inn og utmark.

 

Småviltjakt i Gjerdrum allmenning på 31600 dekar i variert skogsterreng. Merk at jakt med hund er kun tillatt for innenbygdsboende.

 

Dags og ukeskort for almenningen kan kjøpes på inatur.no

Gjerdrum fjellstyre

975 38 662

[email protected]

Jakt aktiviteter i GJFF

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Gjerdrum JFF

Viser 1-0 av 0

Viser 1-0 av 0