MENY hamburgermeny Close-menu button

Den ultimate GJFFer !

 En konkurranse for alle medlemmer i Gjerdrum Jeger og fiskerforening (GJFF)!

e0c1c6c8-442e-4c86-b533-274f0189416b.png

Vi har igjennom året sett at vår satsing i 2020 med Ultimateren har fungert som vi hadde forestilt oss, selv i annerledesåret med corona. Det har aldri blitt meldt inn mange fisk på storfiskeren og vi har allerede også flere vilt meldt inn på rovvilt, og det nå mens høysesongen er i gang. Begge konkurransene har hatt en markant økning i deltagelse. Fiskekonkurransene har også hatt en økning i påmeldte. Vi har nå evaluert året og konkurransene, og kommet frem til at vi videreføre Ultimateren. Vi gjør noen endringer for konkurransen i 2021.

Det blir for 2021 gitt ut 50 poeng til 1. plass, 49 poeng til 2. plass osv. Det blir gitt 50 deltagerpoeng. Dette gjør vi for at flere deltakere skal få poeng og at vi skal ha mer spenning i konkurransen, samt at det blir et jevnere løp. For eksempel vil det være en forskjell å komme på 13. og 15. plass.

Vi har også besluttet å ta med flere av foreningens aktiviteter med i Ultimateren. Alle skal med, så i 2021 får man 25 poeng for å stille på årsmøtet. Man får 25 poeng per 10 timer med dokumentert dugnad, maks 50 poeng, men selvsagt ingen maksgrense på antall dugnadstimer.

Konkurransens oppbygning:

- Det er 7 konkurranser, der 6 er tellende, dvs. at en kan strykes eller la være å delta på.

- Vinner får 50 poeng. 2. plass får 49, 3. plass får 48, osv.

- Alle som deltar får 50 poeng.

- Årsmøtedeltagelse 25 poeng.

- Dugnad 10 timer gir 25 poeng, dugnad 20 timer gir 50 poeng.

- Det gis 50 poeng i bonus for deltagelse i 6 grener. Gjelder kun konkurranser. Ikke årsmøtet og dugnad.

- Poengfordelingen vises i en tabell publisert på gjerdrumjff.no og Facebook.

- Konkurransene «Storfiskeren» og «Rovviltpokalen» pågår over tid fra 1.1. til 31.12. Reglene blir opplyst på hjemmesiden og Facebook. Ett innmeldt vilt eller en fisk er tilstrekkelig til å være med. Premiering skjer på årsmøtet.

- De andre konkurransene blir annonsert på Facebook, hjemmesiden og SMS, så følg med og sett av aktuelle datoer. Reglene blir opplyst på konkurransested. Oppmøte og betalt påmelding gjelder. Premiering ved konkurransens slutt.

- Ved avlysning vil ingen få poeng og grenen utgå.

- Ved to eller flere avlysninger vil bonus følge maks antall konkurranser og det vil da ikke være mulig å stryke en av dem.

- Klager: Eventuelle klager må gjøres på stedet med aktuell konkurranseleder. Hvis det allikevel oppstår tvister rundt regler, dømming osv., kan sak sendes til styret i GJFF. Der vil klagen bli behandlet og endelig svar blir gitt.

- Ikke-medlemmer kan delta og melde seg inn i etterkant og få resultatet tellende (kun for den siste konkurransen).

- Dugnad må dokumenteres fra gruppeleder. Eksempler på dugnad: Fiskeutsett, skytebanevakter, styreverv og aktiviteter utført av undergruppene. Gruppeledere og styret kan godkjenne dette og det meldes inn til Ultimateren. Dugnads aktivitet er uten plassering og teller ikke som en konkurranse. Gir ikke bonus.

-Årsmøtedeltagelse. Styret holder oversikt på oppmøtte deltagere. Årsmøte er uten plassering og teller ikke som en konkurranse. Gir ikke bonus.

- Premiering skjer på årsmøtet 2022.

- Den ultimate GJFF-er vil motta en flott og gjev premie til en verdi av ca. 10.000 kr., i tillegg til en vandrepokal, premie for 2. plass ca. 5000 kr. og 3. plass 2000 kr.

- Beste junior (t.o.m. fylte 19 år) får premie av verdi på ca. 2.000 kr.

- Beste i motsatt kjønn får premie verdt ca. 2.000 kr.