MENY hamburgermeny Close-menu button

Den ultimate GJFFer !

 En konkurranse for alle medlemmer i Gjerdrum Jeger og fiskerforening (GJFF)!

e0c1c6c8-442e-4c86-b533-274f0189416b.png

Ultimateren 2022

Vi er nå inne i det 3. året med vår populære konkurranse Ultimateren. Det har vært 2 gode år der vi har kost oss med konkurranser og hatt noen eventyrlige premier, takket være vår sponsor og samarbeidspartner Jaktia.

Så i år har vi gjennomgått hele fjoråret og kommet med noen konklusjoner:

 1. Konkurransen mistet momentet tidlig da det var flere som mistet noen grener av ulike grunner
 2. Det gjennomsnittlige GJFF-medlem kunne ikke nå helt opp til toppen og kjempe med de aller beste. Og mistet da motivasjon. Som igjen gjorde at konkurranser ikke ble prioritert.
 3. Gode fiskere eller skyttere holdt seg gjerne til sine grener.
 4. Dugnadstimene var vanskelig å holde styr på

Vi har lært masse og har sett at vi må gjøre noen endringer så konkurransen holder seg relevant og at den gir oss det vi ønsker. Ønsket er mer aktivitet og flere deltagere.

Ultimateren 2022 Konkurransens form og regler

Så vi har besluttet å endre formen noe.

Vi har 7 konkurranser som er tellende i Ultimateren. Dette blir uendret. Det vi endrer på er hvor mange konkurranser som blir tellende. Dugnad er ikke en del av Ultimateren. Premiefordelingen blir endret. Så vi stimulerer økt deltagelse.

4 konkurranser er nå tellende og utløser deltakerbonus. Maks sum for fire konkurranser er 400 poeng. Deltakerbonus er 50 poeng. Siden vi ønsker at det er mange som deltar på alt, gir vi 5 poeng ekstra for hver konkurranse som man deltar på. Maks 15poeng. Deltagelse på årsmøtet gir 35poeng. De gir da en total maks på 500 poeng.

Totalbudsjettet for premier blir det samme. Ca 20.000 i kost for GJFF. Vi deler budsjettet mellom hovedpremier og uttrekkspremier.

Så det blir da 10.000 i uttrekkspremier.

Premiering i følgende klasser.

Sammenlagt: 1-2-3

Beste i motsatt kjønn 1.

Junior 1-2-3

Barn 1-2-3

I uttrekksdelen gjelder følgende:

Alle deltagere som har deltatt i 4 grener (barn 3) får 1 lodd i trekningen. For hver konkurranse man deltar på over minimumskravet får man et lodd ekstra. Årsmøtedeltagelse gir 1 lodd. Maks lodd er 8 per person. Det vil være ca. 10 premier. Ca. fordelt på 3 store 3 medium og 4 små. Det er her verdien vi snakker om og ikke størrelse😉. Vi trekker med barnehageregler. Kun 1 uttrekkspremie per person. De dyreste premiene blir trukket først.

Regler forøvrig er likt med i 2021

Konkurransens oppbygning:

 • Det er 7 konkurranser, der 4 er tellende, dvs at 3 kan strykes eller la være å delta på.
 • Poeng gis etter plassering på totalliste og ikke klassevis.
 • Man får 5 poeng ekstra for hver konkurranse over 4. Maks 15 poeng
 • Vinner får 50 poeng. 2. plass får 49, 3. plass får 48, osv.
 • Alle som deltar får 50 deltagerpoeng.
 • Årsmøtedeltagelse 35 poeng.
 • Det gis 50 poeng i bonus for deltagelse i 4 grener. Gjelder kun konkurranser. Ikke årsmøtet.
 • Poengfordelingen vises i en tabell publisert på gjerdrumjff.no og Facebook.

Nærmere om konkurransene:

 • Konkurransene «Storfiskeren» og «Rovviltpokalen» pågår over tid fra 1.1. til 31.12. Reglene blir opplyst på hjemmesiden og Facebook. Ett innmeldt vilt eller en fisk er tilstrekkelig til å være med..
 • De andre konkurransene blir annonsert på Facebook, hjemmesiden og SMS, så følg med og sett av aktuelle datoer. Reglene blir opplyst på konkurransested. Oppmøte og betalt påmelding gjelder.
 • Ved avlysning vil ingen få poeng og grenen utgå.
 • Ved 3 eller flere avlysninger vil bonus følge maks antall konkurranser, og det vil da ikke være mulig å stryke en av dem.
 • Klager: Eventuelle klager må gjøres på stedet med aktuell konkurranseleder. Hvis det allikevel oppstår tvister rundt regler, dømming osv., kan sak sendes til styret i GJFF. Der vil klagen bli behandlet og endelig svar blir gitt.
 • Ikke-medlemmer kan delta og melde seg inn i etterkant og få resultatet tellende (kun for den siste konkurransen).
 • Årsmøtedeltagelse. 35 poeng. Styret holder oversikt på oppmøtte deltagere. Årsmøtet er uten plassering og teller ikke som en konkurranse. Gir ikke bonus.
 • Alle konkurranser har egen premiering. Dette skjer etter endt konkurranse eller på årsmøte.

Premiering:

 • Premiering skjer på årsmøtet 2023.
 • Premiering i følgende klasser.
  • Sammenlagt: 1-2-3
  • Beste i motsatt kjønn: 1
  • Junior: 1-2-3
  • Barn: 1-2-3
  • 10 stykk uttrekkspremier til deltagere med lodd.