Jaktbetingelser rådyrjakt

Her finner du jaktbetingelsene for rådyrjakten i Oppegård jeger og fisk.

​​Revidert: 03.08.2020
 1. For å tildeles jaktkort må en være gyldig medlem og ha betalt kontingent til foreningen året før.

 2. For å jakte med rifle, kombinert våpen (hagle/rifle) eller drilling må en ha avlagt obligatorisk skyteprøve på storvilt.

 3. Alle som jakter skal være kjent med sikkerhetsreglene for jakt i OJFF og ha med jaktkort.

 4. All jakt foregår som lagjakt og hvert jaktlag skal bestå av minst 2 jegere. Alle jegere må varsle leder for jaktutvalget på SMS dagen før det skal jaktes. Dette for å få god statistikk på antall jaktdager og jegere i terrenget.

 5. All rådyrjakt skal foregå med ansvarlig jaktleder som skal påse at gjeldene regler blir overholdt og gi tilbakemelding til jaktutvalget om felt vilt.

 6. Jakten skal avsluttes ordinært kl. 11:00. Jaktleder kan avslutte jakten hvis særlige forhold tilsier det eller at jaktutførelsen er i strid med sikkerhetsreglene.

 7. Under jakten skal alle opptre mest mulig diskré og ikke etterlate seg tegn på jaktutøvelser.

 8. Det er tillatt å jakte rådyr, rev og hare på Eivind Sundts eiendommer. Øvrige områder kan det kun jaktes rådyr og rev.

 9. Jaktutvalget kan etter vurdering i samråd med styret uten nærmere varsel begrense den ordinære jakten i spesielle områder, eller jakt på spesifisert vilt (art, kjønn, alder) i spesifiserte områder.

 10. All jakt på Eivind Sunds eiendommer opphører når julefredningen inntrer, fra og med 24/12.

 11. Ved stort jaktpress er jakt på Eivind Sundts eiendommer i utgangspunktet forbeholdt medlemmer bosatt i Oppegård kommune. Jaktutvalget kan derfor uten varsel begrense jakten for medlemmer bosatt utenfor Oppegård kommune på Eivind Sundts eiendommer.

 12. Medlemmer som over lengre tid har vært aktive og som flytter ut av kommunen, eller utenbygds medlemmer med tillitsverv i foreningen kan i spesielle tilfeller etter vurdering av jaktutvalget unntas fra begrensningen i pkt. 12.

 13. Ved eventuelle begrensning av jaktkortsalg for medlemmer bosatt i kommunen, reguleres dette etter ansiennitet. Jaktutvalget setter hvert år en begrensning på tillatt solgte kort.

 14. Etter 25. september er det anledning til å ta med gjestejegere. Det er kun tillatt å ha med en gjestejeger pr ordinært registrert jaktkort. Den som har med gjestejegeren plikter å kontrollere at gjesten har betalt jegeravgift og har avlagt obligatorisk skyteprøve, og han er ansvarlig for at gjestejegeren har lest og gjort seg kjent med OJFF’s sikkerhetsregler ved jakt. Den som har med gjest må gjøre avtale om kjøp av gjestejaktkort to dager før han eller hun skal jakte.

 15. Jaktutvalget selger ordinære jaktkort for sesongen frem til 24. september. Etter 24. september vil det kun selges gjestekort.

 16. Priser:

  • Jaktkort rådyr, vanlige medlemmer. Kr. 1300,-
  • Tillitsvalgte (OJFF-styre og jaktutvalg) Kr. 500,-
  • Jaktkort rådyr, ungdom (t.o.m. 19 år) Kr. 500,-
  • Gjestejeger pr. dag Kr. 300,-
  • Gjest pr. dag, ungdom (t.o.m.19 år) Kr. 100,-