Sikkerhetsregler rådyrjakt

Her finner du sikkerhetsreglene for rådyrjakta i Oppegård jeger og fisk.

​​I forbindelse med gjennomgang av sikkerhetsreglene for rådyrjakt i OJFF gjengis gjeldende sikkerhetsregler og huskeliste ved skadeskyting / ettersøk.

 1. IKKE skyt på dyr, før du er sikker på hva du skyter på.
 2. HUSK alltid sikker bakgrunn, gjør deg kjent med stier, hus, veier m.m.
 3. VELG jaktleder.
 4. HOLD deg på avtalt post til du får annen beskjed fra jaktleder
 5. ALLE spor etter jaktutøvelsen skal fjernes/steines/graves ned.
 6. HA med merkebånd for merking av skuddsted m.m., og et hundebånd.
 7. KART og kompass.
 8. RØDT armbånd (rundt begge armer), rød luepull, eller rød vest.
 9. ALLE jegere skal ha jaktradio

Skadeskyting og ettersøk

Alle som jakter elg, hjort eller rådyr skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Oppegård JFF har derfor etablert en avtale med ettersøksringen i Oppegård.

 1. ​Lag som skadeskytervilt er ansvarlig ved jaktleder for bistand til ettersøksekvipasjen. Dersom viltet ikke finnes skal viltnemnda varsles.
 2. Ved skadeskyting må følgende gjøres:
  • merke seg hva slags dyr som ble påskutt.
  • noter hvilken retning dyret forsvant.
  • noter tidspunkt for skudd.
  • avmerk stedet hvor skuddet ble avfyrt.
  • merk av på skuddstedet hvor viltet sto.
  • se etter blod / beinsplinter / hår eller avskutt vegetasjon.
  • unngå tråkking i sporet.
 3. Finnes ikke viltet etter 50 meter UMIDDELBART etter siste observasjonspunkt, skal søk avbrytes og ETTERSØKSEKVIPASJE KONTAKTES: Kontakt leder av ettersøksringen.
 4. Ekvipasjen kan ved utrykning kreve skytterens del av viltet som kompensasjon.
 5. Eventuelle ettersøk vil bli behandlet anonymt.
 6. Ettersøksavtale med veiledning og liste over aktuelle ekvipasjer skal ligge hos leder av ettersøksringen. Leder vil også samle inn rapporter om ettersøk.​