Fiske

ØJFF har ca 20 (!) vann og vassdrag som blir kalket med til sammen 100 tonn hvert år. Vannkvaliteten er god og pH-verdien ligger over 6,0 i alle våre vann. De fleste vann har en god bestand av abbor og gjedde med god kvalitet.

Vårt ”hovedvann” er Sagstusjøen hvor ØJFF har lagt ned mye arbeide med kultivering og utsett av ørret i STOR størrelse (3 somrig). Fisken som blir satt ut er på 0,5 – 1 kg og vokser. Utsettet må betegnes som vellykket da vi nå har reproduksjon med nye årsklasser. Dette viser at den jobben som er gjort over mange år har gitt resultater. Vi har bekreftet ørretfangst på over 2,4 kg, men det ryktes at den rekorden er slått i sommer med en rugg, les ørret på over 4 kg! 

Kortsalget har de siste 10 årene vært litt økende med over en 7-dobling i antall solgte kort i løpet av disse korona-årene.

Det er fint å fiske med flue på Sagstusjøen. Sagstusjøen har egen handicapbrygge tilpasset rullestolbrukere, og i nordenden av sjøen har vi en meget bra gapahuk med fine fasiliteter for en pause og kanskje litt matstell? Båt har vi også til utleie som en av båtene; 1 nøkkel - 150 båter.

ØJFF organiserer en rekke fellesarrangementer med fisking:   

Noen fiskeaktiviteter i ØJFF:

Laketur i slutten av januar.  Familiedag tilpasset ungdom/barn i isfiske på Sagstusjøen i mars.  Familiedag tilpasset hele familien med meiting og grilling i juni. 

ØJFF har også gode erfaringer med flere fiskeskolearrangementer og kurs.  Vi har også hatt flere fluekastekurs for medlemmer.

Aktuelt regelverk. Forskrift for innlandsfiske, Oslo og Akershus 

Fiskekort: Årskort kr 300,- Dagskort kr 100,- Fiskekort selges hos:  Årnes Sport, Sport 1, 2150 Årnes tlf 63900997 , eller bruk VIPPS! 

Åpne VIPPS, velg Send: Søk opp Øststranda jeger og fiskeforening i VIPPS eller vårt nr  #18577, så kommer en meny opp på din mobil. Velg riktig kort der.

Vi har også kortselger som bor ved (merket) ved Sagstusjøen, samt alle som selger jaktkort har.
 
For jakt- og fiskeområder se oppmerkede kart under jakt..