Elglokking (3).jpg
Lokker på elg

Jaktutvalget

Utvalget velges av årsmøte og har ansvar for forvaltningen av all jakt som foretas i regi av SkiJFF

Jaktutvalget utarbeider "Jaktbestemmelser/-instruks", som godkjennes av Styret i SkiJFF. Instruksen revideres hvert år.

Nordre Follo kommuneskoger
SkiJFF har inngått avtale om leie av jakt- og fiskeretten på kommuneskogenes grunn i Ski. Denne avtalen gir medlemmene av SkiJFF rett til jakt på småvilt, rovvilt, rådyr, elg og bever. Jaktbart areal er ca. 26.500 dekar.

Avtalen med Nordre Follo kommuneskoger innebærer:
-60 fellingstillatelser på rådyr. Kommunen anbefaler et uttak på maks 40 dyr.
-Elgkvote på maksimalt 12 dyr (egen avskytningsavtale inngås, begrensninger avgjøres i samråd med grunneier og i lys av bestand).
-10 fellingstillatelser for bever.

Dette er makskvoter som blir gitt av kommunen og forvaltes av jaktutvalget.

 

Jaktgrenser Ski kommuneskoger

SkiJFF leier også jakt av Oslo kommune i Syverud skog. Jaktbart areal er på ca. 3.600 dekar. I dette området gir avtalen medlemmene mulighet til 8 fellingstillatelser på rådyr, 1 fellingstillatelse på elg samt småviltjakt

Det gjøres en stor innsats av foreningsmedlemmer i forbindelse med skogsfugltellingen som danner et godt grunnlag for reguleringen av fuglejakt. Hvert år utarbeides det en rapport fra tellingen som legges til grunn for forvaltningen av skogsfugljakten.

Jaktutvalget disponerer 3 glugger. Ønsker du å jakte i noen av dem, send en sms til Herman Brønlund som er Rovviltkontakt. Tlf. 99470661

Glugg nr 1: Det står en reveglugg i krysset ved Bru/Fjellveien og Enebakkveien.

Glugg nr 2: Det står en reveglugg ved Nordre Stallerud gård som administreres av ungdomsutvalget og er prioritert for ungdomsmedlemmer. Men øvrige medlemmer kan benytte denne når den er ledig. Kontakt på sms rovviltkontakten.

Glugg nr 3: Skuddås, Fjell skytebane har en reveglugg. Ny i 2020.

Alle gluggene har lys som slåes på ved skumring slik at de kan benyttes i mørke. Gluggene skal kun benyttes til rovviltjakt. Og med lys er det kun rev som kan jaktes.

Den årlige rovviltkonkurransen starter 15. juli og avsluttes 20. april påfølgende år.

For å kunne delta må man ha løst rovviltkort (gratis til medlemmer) eller småviltkort. Alle som deltar og som sender inn oppgave over felt rovvilt innen 20. april, vil delta i konkurransen. Det settes opp flotte premier som annonseres på våre nettsider.

Alle som har rapportert inn rovvilt- eller småviltkortet sitt er automatisk med i konkurransen.​

Følgende viltarter er jaktbare, og gir poeng som angitt:

• Mår 100 
• Rev 100
• Mink 100
• Røyskatt 75
• Grevling 75
• Ravn 25
• Kråke 25
• Nøtteskrike 10
• Skjære 10

Felling av årets største rev
Den som skyter den største reven vil bli premiert med et gratis småvilt- eller rådyrkort for påfølgende sesongen. Konkurransen avsluttes samtidig med rovviltkonkurransen den 20. april.
For å bli med i konkurransen må du sende inn bilde av reven på vekt. Vekten må være mulig å avlese på bildet. Dette sendes på e-post til Jaktutvalget: [email protected]

Dagkort
Dagskort kjøpes av Jonathan, se oversikt utvalgskontakter​. Vennligst kontakt i god tid. Kvelden før du skal ut å jakte kan være for sent. Se for øvrig Jaktbestemmelser/-instruks for mer informasjon om dokumentasjon, priser, etc.

For perioden 2022-2024 består utvalget av 5​ medlemmer​ og ledes av utvalgsleder Frode Kvalvik​.

Navn

Ansvarlig for

​Kontakt

​Jaktutvalget

​Felles e-postadresse

[email protected]

​Frode Kvalvik

Leder
Elgjaktkontakt
Fellesjakt

​917 45 190

​Herman Brønlund

​Nestleder
Villsvinjaktkontakt
Rovviltjakt
Revegluggene
Viltkamera

​944 70 661

Anders Aaseby

​​​Beverjaktkontakt
Småviltjaktkontakt
Fugletelling
Rovviltjakt konkurransen
Utlån av feller​

​406 43 663

Jonathan Herron

​Rådyrjaktkontakt
​Webansvarlig
Jaktkort
Dagskort
Kart og poster
Fellesjakt​

​948 03 370

Roar Halvorsen

Rovviltjaktkontakt
Villsvinjakt
Materialforvalter
Fellesjakt

994 87 ​319​

Søknader:

Klikk på link under for Jaktsøknad 2023-24
> Jaktsøknad <
Nb! Søknadsfrist er 1. april. 2023


Innrapportering:

Klikk på link under for Innrapportering av Rådyr for sesongen 2023
> Innraportering Rådyr 2023 <
Nb! Rapporteringsfristen er 28. desember.​

Klikk på link under for Innrapportering av Småvilt og Rovvilt for sesongen 2023-24
> Innrapportering Småvilt og Rovvilt 2023-24 <
Nb! Rapporteringsfristen er 20. april.

Klikk på link under for Innrapportering av Bever for sesongen 2022-23
> Innrapportering Bever 2022-23​ <
Nb! Rapporteringsfristen er 4. mai.