Fiske

​Sollihøgda JFF disponerer 5 fiskevann i nærheten av Sollihøgda. I disse vannene er det ørret, abbor, gjedde, ørekyte,​ mort og karrus.

Kontakt oss for nærmere informasjon