Jaktskyting

Sollihøgda JFF eier Høgås Skytebane på Sollihøgda. Dette er en liten og kompakt,- men veldig fin skytebane. Området er under stadige forbedringer, så ting forbedres stadig. Velkommen til oss - både som skytter, jeger og bidragsyter!

På Høgås tilbyr vi:

Haglebaner:
1stk kombinert Compak Sporting og trap bane, - med overbygg. 1stk kombinert skeet og trapbane. Vi har også en fasanbane (overflygende duer).Høgås skytterbane

Terminfestet trening på haglebanene starter i mai, hver mandag og torsdag. I juli har vi ikke terminfestede treninger. Etter juli fortsetter skytingen frem til jaktstart på småvilt i september. 


Riflebane:
100meters bane med en fin overbygd standplass. Banen har elektroniske skiver, og en egen 100meters løpene elgbane, som også er elektronisk. Du kan skyte storviltprøven på vår riflebane.

 Høgås skytterbane

På riflebanen er det terminfestet trening på torsdager i mai og juni, opphold i juli. Fra august til starten av oktober er det rifletrening hver onsdag og torsdag. 

 

All skyting starter ca.17.30

Banen vår er åpen for alle, så ta med jaktkamerater og andre venner/familie på banen.