Skyting

Udnes JFF disponerer egen Lerduebane hvor det gjennomføres skyting ukentlig. Det er også egen Damegruppe som møtes ukentlig. Se forøvrig aktivitetskalenderen for utfyllende informasjon

NJFFs lokallag har skytebaner rundt om i landet, hvor det er muligheter for å trene med både hagle og rifle.

Udnes JFF disponerer Lerduebane med Trap og Skeet bane.

Vi disponerer ikke egen riflebane, Haga skytterlag(DFS) har egne kvelder for jegertrening og oppskyting før jakt.

Skyting foregår på tirsdager(alle) og Onsdager(Damegruppe).

Vi stiller med godkjente hagle instruktører samt utlånsvåpen.

Se Aktivitetskalender for mer informasjon