Årets vassdragstreff går av stabelen i Elgå 16.- 18. juni. Femundsvassdraget/ Trysilelva inngikk i den aller første verneplanen for vassdrag.

50 år siden Femundsvassdraget ble vernet

Årets vassdragstreff går av stabelen i Elgå 16.- 18. juni. Femundsvassdraget/ Trysilelva inngikk i den aller første verneplanen for vassdrag.

Publisert: 08. mai 2023 kl. 13.47

Sist oppdatert: 25. mai 2023 kl. 08.09

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundets vassdragsutvalg og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Innlandet er arrangører. Alle interesserte er velkommen til å delta. Påmeldingsfristen er 8. juni. Deltakeravgiften på kr 350,- og inkluderer serveringer under treffet, inklusive middag på fredag og lørdag. Eventuell hotellovernatting og reisekostnader kommer i tillegg og må betales av den enkelte.

Program

Tema: «Hvordan ta vare på verneverdiene i vassdrag vernet mot kraftutbygging – eksempel Femundsvassdraget/ Trysilvassdraget»

Vassdrag er vernet mot kraftutbygging, men i praksis ikke vernet mot andre inngrep, eksempelvis skogbruk, jordbruk, veibygging, hyttebygging og grusuttak. Hvordan forvalter vi vassdrag med store verneverdier?

Fredag 16.6.
Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Femund Nasjonalparkhotell i Elgå kl. 19.

Lørdag 17.6.
Seminar på Nasjonalparkhotellet.Ordstyrer: Jan Olav Nybo, leder av Vassdragsvernutvalget i Naturvernforbundet.

09:00-09:10 Åpning v/ordfører Line Storsnes, Engerdal kommune, og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen

09:10-09:30 Presentasjon av vassdraget v/ Ragnar Vik og Morten Aas

09:30-10:00 Betydningen av verneplanene for vassdrag for norsk natur- og miljøvern ved Magnus Takvam i samtale med Gro Harlem Brundtland

10:00-10:15 Hva er inkludert når et vassdrag er vernet mot kraftutbygging? V/ seksjonsleder Carsten Jensen, NVE

10:15-10:35 Rettsvernet for vernede vassdrag mot ulike inngrep v/ advokat Tine Larsen, medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skjønns- vassdrags- og ekspropriasjonsrett

10:35-10:50 Spørsmål

10:50-11:10 Kaffe/te, frukt og beinstrekk 

11:10-11:30 Statsforvalterens rolle i plansaker som berører vassdrag         

11:30-11:40 Spørsmål

11:40-13:00 Omvisning på Nasjonalparksenteret og lunsj.

13:00-13:15 Kommunenes ansvar i arealplanleggingen for å ta vare på verneverdiene v/ordfører Erik Sletten, Trysil kommune

13:15-13:30 Spørsmål

13:30-13:55  Hvordan ta nasjonale hensyn i kommunal arealplanlegging? v/ Nikolai K Winge, Holth & Winge AS

13:55-14:05  Spørsmål

14:05-14:50  Panelsamtale ledet av Magnus Takvam med Carsten Jensen, Tine Larsen, Nikolai K. Winge, repr. Vegvesenet, repr. skognæringen, Stein Engebret Storsnes, Trysil Fellesforening, og Erik Sletten, Trysil kommune

14:50-15:10  Kaffe/te, frukt og beinstrekk

15:10-16:00  Politisk debatt ledet av Magnus Takvam

  • Bente Irene Aaland (A)
  • Per Martin Sandtrøen (Sp)
  • Hanne Astrup Velure (H)
  • Birgit Oline Kjerstad (SV)
  • Ola Elvestuen (V)
  • Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

19:00  Felles middag med kunstnerisk innslag og markering av det er 50 år siden Femundsvassdraget ble vernet.

Søndag 4.9.
09:00  Synfaring langs vassdraget fra Elgå til Trysil, inklusiv familiedag langs vassdraget

13:30  Vassdragstreffet slutt

Meld deg på her