Fra 15. februar er det forbudt å bruke blyhagl på jakt i våtmark. I praksis betyr det at det ikke lenger kan brukes bly på småviltjakt i skog og fjell i Norge.

Alternativer til blyhagl

Fra 15. februar er det forbudt å bruke blyhagl på jakt i våtmark. I praksis betyr det at det ikke lenger kan brukes bly på småviltjakt i skog og fjell i Norge.

Publisert 15. februar 2023 kl. 10.25

Forbudet gjelder fra 15. februar 2023 i hele EU/EØS-området. Forbudet mot blyhagl på skytebaner, som Norge har hatt i flere tiår, blir videreført.

Småviltjakta kan likevel gjennomføres. De siste årene er det kommet flere alternativer til blyhagl som kan brukes til jakt. Nøyaktig hva som blir tilgjengelig før jakta starter ser vi nok først mot sommeren, når «årets patroner» kommer for salg i butikk.

Lovlige haglpatroner uten bly

Nedenfor kan du lese om hagl uten innslag av bly. Vi anbefaler at du forhører deg med produsent og/ eller selger om
- anbefalt haglstørrelse i forhold til hva du skal jakte på når du går over til et nytt haglmateriale
- anbefalt materiale i forhold til ditt jaktvåpen

 • Stål
  Stålhagl er faktisk laget av jern. Kan brukes i alle moderne våpen som er trykktestet for stål, og som ikke har trangere choke enn ½. Det er utviklet utskiftbare choker for stålhagl opp til ekstra full trangboring. God drepeevne dersom man går opp i haglstørrelse i forhold til bly. Gir noe trangere skuddbilde og økt fare for rikosjetter.
 • Vismut
  Kan brukes i alle våpen som tåler blyhagl, uansett trangboringsgrad. Består normalt av en legering av vismut og tinn. Vismuthagl har god drepeevne på mindre vilt og gir ikke flere rikosjetter enn blyhagl. De er myke, og deformeres på samme måte som blyhagl ved treff i bein.
 • Tungsten-Matrix
  Kan brukes i alle våpen som tåler blyhagl, uansett trangboringsgrad.  Består av wolframpulver blandet med et plastmateriale. Tungsten-Matrix har god drepeevne og gir ikke flere rikosjetter enn blyhagl. Kan gi noe ujevne skuddbilder, uten at dette har noen praktisk betydning.
 • Tungsten/ Wolfram
  Det best kjente har vært Hevi-Shot. Hevi-Shot kan brukes i alle moderne våpen som er trykktestet for stål, og som ikke har trangere choke enn ½. Består av en legering av wolfram, nikkel og jern. Det er tyngre enn bly og hardere enn stål.
  Med Hevi-Shot som standard er det kommet flere produsenter som leverer patroner med wolframhagl. God drepeevne. Harde wolframlegeringer har økt risiko for rikosjetter.
 • Nye alternativer
  Produsentene utvikler stadig nye varianter blyfrie hagl, og sist ut er BioAmmo Blue, som består av aluminium, vismut, sink og tinn. På lik linje med blyhagl kan patronen brukes i alle typer hagler. Materialet er noe lettere enn bly, og kan sammenlignes med «vanlige» vismuthagl når det gjelder egenskaper.

Bakgrunn for forbudet

EU-kommisjonen har vedtatt at bruk av blyhagl vil bli forbudt i og i nærheten av våtmark, slik våtmark er definert i Ramsarkonvensjonen. Dette innebærer at våtmark regnes som et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann – inkludert områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann. I tillegg gjelder forbudet i en buffersone på 100 meter fra områder definert som våtmark.

Skogsfugljakt over myra.jpg
På skogsfugljakt over myra

I tillegg til å faktisk skyte med blyhagl i og ved våtmark, er det forbudt å bære blyhagl i forbindelse med skyting i våtmark eller til og fra skyting i våtmark. Etter forordningen vil en person som bærer med seg blyhagl i våtmark og ved våtmark, selv måtte dokumentere at vedkommende ikke skal skyte med blyhagl i våtmark.

I praksis betyr dette et forbud mot blyhagl i den mest vanlige skogs- og fjelljakta i Norge.

Befinner du deg utenfor et våtmarksdefinert område, vil det fremdeles være tillatt å bruke blyhagl på de samme artene som tidligere. I realiteten vil lovlig bruk av blyhagl begrense seg til jakt på innmark, f.eks. etter due og gås, så lenge det ikke er stillestående eller rennende vann innenfor 100 meter.

Bekk på jorde 3.jfif
Pass på at det ikke er bekker mellom jordene.

Det er den enkelte jeger sitt ansvar å påse at man jakter med lovlig våpen og ammunisjon. Er en usikker på om et område omfattes av våtmarksdefinisjonen, er anbefalingen å velge blyfritt.

Les Jakt & Fiske sin test av Blue High Perfomance fra BioAmmo her.

Les Jakt & Fiske sin test av Baschieri & Pellagri Valle Steel 32 Extra Velocity her.

Det er gjennomført mange ulike tester på ulike produsenters hagleammunisjon. Let opp disse på produsentenes nettsider eller søk på internett.

Les Miljødirektoratets brev til importørene av blyhagl og deres uttalelse om forbudet.