Befaring på skytebane

Både politikere og Miljødirektoratet var med NJFF for å lære om behovet for skytebaner.

Publisert: 12. juni 2024 kl. 08.23

NJFF Akershus inviterte Aurskog-Høland kommune til befaring på Grasåsen Skytesenter 4. juni, hvor hele fire NJFF-foreninger har sine leirdue- og riflebaner. Sammen med ordfører Roger Evjen (Ap), var også stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) med.

Også Miljødirektoratet var invitert denne dagen. De ønsket å gjennomføre befaring på en aktiv skytebane for å få bedre innblikk i aktiviteten som foregår, knyttet til at direktoratet i år skal gjennomføre tilsyn for å kontrollere at blyhaglforbudet på skytebaner overholdes. Grasåsen skytesenter er et av de større anleggene i Akershus, og derfor et fint sted for Miljødirektoratet å få innsikt i hvordan et skyteanlegg med både haglebaner, riflebaner, elgbane og pistolbane driftes og organiseres.

Dette snakket vi med politikere og direktoratet om:

Samfunnet stiller heldigvis strenge krav til oss jegerne. Vi skal «kunne vårt fag», også når det gjelder våpenhåndtering og å sikre de gode skuddene.

Skytebanene er essensielle opplæringsarenaer for de som ønsker å jakte og forvalte naturen vår godt. Det er ofte inngangen for å utvikle interessen for det høstingsbaserte friluftslivet, spesielt for de unge. Skytebanene er dessuten svært viktige sosiale arenaer i et lokalsamfunn, hvor sosialt utenforskap motvirkes hos både unge og eldre og hvor frivilligheten blomstrer.

Politikergjengen 1.jpg
Eldar Berli, Sigbjørn Gjelsvik, Roger Evjen, Benjamin Høisveen, Per Steinar Slang og Jesper Maj Larsen

Press på skytebanene

Heldigvis har vi i dag mange skytebaner som gir jegerne mulighet til å etterkomme myndighetenes krav. Likevel opplever vi flere steder i landet at skytebanene er under press fra flere hold.

Noen baner opplever klager fra lokalsamfunnet, gjerne knyttet til støyproblematikk, etter hvert som bebyggelsen kommer nærmere skytebaneanlegg som i utgangspunktet lå avsides til. Vi kan også oppleve at det er vanskelig å få flyttet på eller bygget nye anlegg fordi kommunene ikke setter av arealer til det, og lokalpolitikerne kan møte sterk motstand fra andre grupperinger.

Vårt budskap er at fylkene bør initiere samarbeid mellom kommunene, slik at det blir sikret areal for skytebaner egna for trening til jakt. Kommunene må på sin side være seg sitt ansvar bevisst for å ta vare på de eksisterende skytebanene, og passe på at også skytebanene får både areal og midler på lik linje med andre idrettsanlegg.

Miljø

Noen skytebaner sliter med miljøutfordringer etter mange års bruk. Det er økende fokus fra myndighetene på mulige utfordringer knyttet til skytebanene og det kommer nye og strengere miljøkrav til skytebanene. Dette er bra. Det er samtidig viktig å huske på at skytebanene drives lovlig innenfor rammene og kravene som til enhver tid er satt av myndighetene.

Vi ønsker å være behjelpelige med å minimere miljøutfordringene, men det kan ikke stilles urimelige krav til hva vi kan bidra med. Skytebanene drives i stor grad med frivillig innsats, mange av dem av NJFFs lokale jeger- og fiskerforeninger, og er i utgangspunktet altså ikke kommersielle foretak som genererer noe overskudd. Banene driftes på dugnad for å gi best mulig tilbud, ikke for å tjene penger. Derfor må for eksempel kostnadene for å rydde opp gammel forurensing, bæres av samfunnet. Man må også velge de beste løsningene, også for miljøet, eksempelvis med utforming av kulefang. Det er ikke alltid full sanering og kostbare tiltak er de beste løsningene.

Befaring elgbane.jpg

Vårt budskap er derfor at det bør etableres en statlig finansieringsordning slik at gode opprydnings- og miljøtiltak på sivile skytebaner kan gjennomføres uten at driftsforeningene må legge ned og risikere å gå konkurs.
 

Disse deltok

Fra Aurskog-Høland kommune:
Roger Evjen, ordfører
Per Steinar Slang, varaordfører
Benjamin Høisveen, leder for Utvalg for Samfunnsfunksjoner og næring

Fra Akershusbenken på Stortinget:
Sigbjørn Gjelsvik

Fra Miljødirektoratet, seksjon for industritilsyn:
Loella Bakka
Kari Løkken
Eli Mathisen

Fra NJFF Akershus:
Johnny F. Andersen, regionleder
Jesper Maj Larsen, ungdomsleder

Fra NJFF sentralt:
Eldar Berli, generalsekretær
Vidar Nilsen, fagkonsulent våpen og skyting
Line Lillebø Osfoss, fungerende informasjonssjef

I tillegg bidro denne gjengen med uvurderlig hjelp til gjennomføring og servering av nydelige elgburgere:
Per Rune Stav
Kjell E. Langhus
Hilde Rasmussen
Vibeke Marie Strømme
Magdalena Maj Larsen

Dugnadsgjengen.jpg