Kampen mot pukkellaksen er i rute. Fellene som er satt opp virker stort sett som planlagt, og så langt klarer man å holde elvene ovenfor fellene fri for den uønskede fisken.

Besøk hos pukkelkrigerne

Kampen mot pukkellaksen er i rute. Fellene som er satt opp virker stort sett som planlagt, og så langt klarer man å holde elvene ovenfor fellene fri for den uønskede fisken.

Publisert: 18. juli 2023 kl. 17.31

Sist oppdatert: 18. juli 2023 kl. 17.33

Det var gladmeldingen på et miniseminar som ble avholdt på elvebredden i Karpelva i Sør-Varanger.

Styreleder i NJFF Knut Arne Gjems og leder i NJFFs sportsfiskeutvalg Bjarte Erstad har tatt turen til Finnmark. De ønsket å se med egne øyne hvilken innsats som legges ned for å bekjempe pukkellaksinvasjonen helt nord i landet vårt – et område som blir beskrevet som frontlinja i kampen mot pukkellaks og for villaks, sjørøye og sjøørret.

Stort engasjement over mange år

De fikk møte engasjerte folk fra Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening og NJFF Finnmark, samt flere eksperter fra ulike faginstitusjoner. NJFF-ledelsen ble både imponerte og ydmyke av den innsatsen våre folk legger ned og kunnskapen de innehar.

Knut Arne Gjems Karpelva foto Karoline Akre.jpg
Knut Arne Gjems og deler av fangsten fra Karpelva

- I mange år sto vi mer eller mindre alene i elva, bokstavelig talt til knes i pukkellaks, sier Knut Arne Gjems. - Innsatsen lokal var enorm, og det slet etter hvert hardt på for de frivillige. I NJFF fikk vi mange henvendelser om hjelp fra fortvilte og utslitte medlemmer her i Øst-Finnmark. Derfor har vi hatt fullt fokus de siste årene på å få forståelse for at bekjempelse av pukkellaks må og skal være en statlig oppgave – så skal selvsagt også vi bidra med vår erfaring og lokalkunnskap.

Staten kom på banen

Bjarte Erstad Karpelva foto Karoline Akre.jpg
  Bjarte Erstad var på besøk i Finnmark

Bjarte Erstad var helt enig, og la til:

- Vi er svært glade for at myndighetene etter hvert har tatt til seg situasjonen. I år er det bevilget 35 millioner kroner til bekjempelse. De pengene går til organisering og gjennomføring av tiltak, og dermed også til avlasting av den formidable dugnadsinnsatsen som har vært driveren fram til nå. Vårt rop om at pukkellakskampen er et offentlig ansvar har blitt hørt, og det berømmer vi.

Vi har trua!

Øystein Hansen fra Sør-Varanger JFF leder kampen mot pukkellaksen i Karpelva, Munkelva og Klokkerelva. Han har ansvaret for en gjeng ansatte ungdommer som røkter fellene i de tre elvene. Fellene fungerer, og arbeidet går som planlagt. Så langt har de kontroll, og optimismen råder, tross alt.

Øystein Hansen med pukkellaks Karpelva.jpg
 Øystein Hansen ved pukkellaksfella i Karpelva

- Jeg hadde ikke stått her om jeg ikke hadde trua på at vi skulle lykkes, slår Hansen fast, som også sitter i NJFFs Forbundsstyre.

Knut Arne Gjems føyde til:

- Dette tillitsbyggende samarbeidet er veldig verdifullt. Lokale krefter og kunnskap går hand i hand med den forskningsbaserte kunnskapen, og utløser en koordinert, nasjonal innsats til beste for villaksen.

Forsiktig optimisme

Det er selvsagt for tidlig å si noe om de endelige resultatene av årets innsats ved halvgått løp, men jobben som er gjort i de rundt 30 elvene der det er satt opp feller for å ta ut pukkellaksen, synes å kaste av seg.

- Så er det slik det alltid er: Vi er jo selvfølgelig aldri helt 100 % fornøyde. Vi kan love at Norges Jeger- og Fiskerforbund skal stå på videre. Vi skal trykke på for mer midler til forskning og tiltak, lover Gjems.