MENY hamburgermeny Close-menu button

Bestandsstatus for de fire store rovdyrene

Rovdata har levert en oppdatert oversikt over antall påviste ungekull dokumentert i Norge for de fire store rovdyra våre, bjørn, ulv, jerv og gaupe.

Publisert 24. mai 2022 kl. 09.00

Rovdata sender hvert år et brev til Miljødirektoratet der de oppsummerer bestandsstatus for store rovdyr.
- Stortinget har bestemt bestandsmål for de ulike rovviltartene, og det er viktig med et oppdatert kunnskapsgrunnlag om utvikling i rovviltbestandene for å sikre en god forvaltning i tråd med det politikerne har bestemt, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF. 
- Rovdata har valgt en åpen og transparent linje i formidlingen av bestandsdata for store rovdyr, noe vi setter pris på.

Du kan lese mer om bestandsregistreringene her

Stabil gaupebestand

Gaupe.JPG

Det er forrige vinter påvist 67 familiegrupper i Norge, og det er på samme nivå som året før. En familiegruppe består av ei hunngaupe som går sammen med en eller flere årsunger. Gaupebestanden ligger litt over det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper som Stortinget har bestemt.

Etter flere år under det nasjonale bestandsmålet har gaupebestanden vært litt over målet de to foregående årene. Ut fra antall familiegrupper er det beregnet at bestanden består av 395 (327-463) gauper. Det er på samme nivå som i fjor.

Uendret antall familiegrupper av gaupe i Norge

Jerv over bestandsmålet

Jerv.JPG

I 2021 ble det påvist 60 kull med jervevalper i de årlige hiregistreringene i landet. Bestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt. Antall jervekull har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Det er påvist henholdsvis 62, 63 og 60 jervekull i Norge de tre siste årene.

Ut fra antall jervekull er det beregnet at bestanden består av 386 (324-493) individer. 

Har påvist 60 jervekull i 2021

Svak økning i ulvebestanden 

Ulveblikk.JPG

I vinter er det dokumentert 12 helnorske eller svensk-norske valpekull i Norge. Totalen er den samme som i fjor, men med en nedgang fra fem til fire kull i helnorske revir og en økning fra sju til åtte kull i grenserevir.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir, og ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Det gir 8 norske kull i 2021. Den norske delbestanden er dermed over bestandsmålet også i år.

Til sammen ble det påvist 125-129 ulver i Norge og grenserevir i løpet av overvåkingssesongen, det er en svak økning fra 109-114 ulver i fjor.

Ulv i Norge over bestandsmålet

Flere bjørner

Bjørner.JPG

I 2021 ble det påvist 160 brunbjørner i Norge. Dette er ti flere enn året før og det høyeste antallet som er registrert i landet siden 2010.

Til sammen ble det identifisert 160 brunbjørner, som er et minimumstall for bjørner som har vært innom Norges grenser i løpet av 2021.  67 var hunnbjørner, mens 93 var hannbjørner. Som tidligere år ble det påvist flest brunbjørner i fylkene Troms og Finnmark (68), Innlandet (66) og Trøndelag (25). 

Økning på ti brunbjørner i Norge