Utmarksdomstolen for Finnmark har avsagt dom om retten til land og vann i Karasjok kommune, og har tildelt innbyggerne i kommunen eiendomsretten. NJFF avventer med spenning om saken ankes videre til Høyesterett.

Dom avsagt i Karasjoksaken

Utmarksdomstolen for Finnmark har avsagt dom om retten til land og vann i Karasjok kommune, og har tildelt innbyggerne i kommunen eiendomsretten. NJFF avventer med spenning om saken ankes videre til Høyesterett.

Publisert: 21. april 2023 kl. 13.03

Sist oppdatert: 21. april 2023 kl. 14.32

Med knappest mulig flertall – tre mot to dommere –fattet Utmarksdomstolen vedtak om at lokalbefolkningen i Karasjok er den rettmessige eieren av grunnen i nesten hele kommunen. Det betyr at kommunens innbyggere også blir de eneste som har rettigheter til å jakte og fiske i kommunen.

Det omstridte området er i dag eid og blir forvaltet av Finnmarkseiendommen (FeFo).

NJFF er skuffet

- Vi er selvsagt ikke fornøyd med dommen, men vi registrerer at dommen ikke er enstemmig. To av domstolens medlemmer konkluderer med at «lokalbefolkningen ikke har opparbeidet eiendomsrett til tvisteområdet, slik at ingen av saksøkergruppenes krav kan føre frem» sier Siri Parmann, fagsjef i NJFF. 

- NJFF er opptatt av å ivareta allmennhetens interesser i forhold til jakt og fiske. Denne dommen rokker ved balansen i Finnmarksloven, da innbyggere i Karasjok vil få enerett til jakt og fiske i kommunen. Samtidig beholder de sine rettigheter i Finnmark for øvrig. De som er bosatt i Finnmark utenfor Karasjok kommune vil ikke lenger ha rettigheter i Karasjok.

Vil lese dommen nøye.

- Nå vil vi først lese dommen nøye før vi uttaler oss videre. Det blir spennende å se om at saken blir anket til Høyesterett som er neste rettsinstans, sier Parmann. 

Det er styret i Finnmarkseiendommen som til slutt bestemmer om de skal godta dommen eller bringe den inn for Høyesterett. 

Også Linda Heitmann, som er leder i NJFF-Finnmark, uttrykker skuffelse.

- Vi må dessverre konstatere at det ikke gikk den veien vi ønsket, sier hun i et oppslag hos  NRK

 

Les dommen her