Etterlengtet avklaring vedrørende hjelpemidler til gjenutsetting av fisk

Må all fisk gjenutsettes eller avlives umiddelbart? Spørsmålet har hengt i et uvisst langt snøre siden endringen i lakse – og innlandsfiskeloven kom i 2020. Nå har vi fått svar.

Publisert: 10. oktober 2023 kl. 10.01

Sist oppdatert: 10. oktober 2023 kl. 11.03

I lakse- og innlandsfiskloven § 37, heter det at «fisk som fanges, enten skal settes ut umiddelbart, eller avlives omgående». Siden endringen i lakse – og innlandsfiskloven ble gjennomført i 2020, har Norges Jeger- og Fiskerforbund forsøkt å få en avklaring om hjelpemidler som karpesekk, livewell og lignende kan benyttes for at fisken skal gjenvinne vitalitet før den gjenutsettes. Regelverket har vært litt uklart når det gjelder lovligheten rundt bruken av slike hjelpemidler, som i lange tider har blitt brukt til å sikre god håndtering av fisk som skal gjenutsettes. Definisjonen av «umiddelbart» kunne tolkes slik at fisken måtte gjenutsettes straks kroken var fjernet, selv om fisken kanskje ikke hadde rukket å innhente seg tilstrekkelig. Nå har vi fått svar fra Miljødirektoratet på om bruk av livewell, karpesekk og lignende  er tillatt eller ikke.

Svaret fra Miljødirektoratet

"Med utgangspunkt i kravet om at gjenutsetting av fisk skal utøves i samsvar med dyrevelferdsloven, vil Miljødirektoratet foreta en vurdering av om bruken av hjelpemidler som skissert av NJFF er i samsvar med kravet om "umiddelbar gjenutsetting" i lakse- og innlandsfiskloven § 37 sjette ledd. Ved fiske der det praktiseres begrenset gjenutsetting, er det vår vurdering at fisker, som utgangspunkt, må og kan bruke nødvendig tid og metoder for å avklare eller sikre at fisken er levedyktig før eventuell gjenutsetting, og også ta i bruk hensiktsmessige hjelpemidler for å oppnå dette formålet, forutsatt at dette ikke i unødig grad øker risikoen for flytting av fisk. Slik tids- metode- og hjelpemiddelbruk vil, i utgangspunktet, ikke være i strid med kravet om "umiddelbar gjenutsetting" i lakse- og innlandsfiskloven § 37 sjette ledd." 

Sondre Breian.JPG
Sondre Breian

- Ofte må fisken gjenutsettes, så for sportsfiskere er dette veldig gode nyheter, kommenterer Sondre Breian, sportsfiskekonsulent i NJFF. 
- Stor fisk kan trenge tid for å gjenvinne vitalitet etter de har vært på kroken, og hjelpemidlene som er nevnt over kan være til stor hjelp for å sikre nettopp dette. For de som bedriver konkurransefiske hvor mål på fisken skal benyttes, gir også svaret her en avklaring på at det kan gjøres så lenge det er kortvarig og begrenset håndtering. Keep-net, som har vært et populært hjelpemiddel under meitefiske forblir fortsatt forbudt, selv om NJFF også mente at bruk av dette burde være tillatt.

Livewell, måletrau og karpesekk

Miljødirektoratet utdyper sitt svar ytterligere:
"Formålet med en "livewell-tank" er å sikre at fisken gjenfinner vitalitet før gjenutsetting. Det er Miljødirektoratets vurdering at overføring av fisk til "livewell-tank" for kortvarig oppbevaring fram til fisken har gjenfunnet vitaliteten og derpå settes ut igjen, ikke er i strid med kravet til "umiddelbar gjenutsetting". Dersom fisken ikke gjenfinner vitaliteten, skal fisken straks avlives.

Også bruk av hjelpemidler som ikke primært har til formål å avklare eller sikre at fisken er levedyktig før gjenutsetting, kan, som utgangspunkt, være i samsvar med kravet til "umiddelbar gjenutsetting". Dette forutsetter at fisken oppholder seg mest mulig i vannet, at håndteringen er kortvarig, og at praksisen ikke i unødig grad øker risikoen for flytting av fisk. Miljødirektoratet har tidligere uttalt at kortvarig og begrenset håndtering av fisk i måletrau før gjenutsetting, er forenelig med kravet til "umiddelbar gjenutsetting". Måletrau brukes under fiskekonkurranser, og håndteringen innebærer, etter hva vi har fått opplyst, følgende steg: fisken overføres til håv etter at den er tatt, bringes i håv nedsenket i vann inn til land, der fisken måles i måletrau med friskt vann som dekker hele fisken, fisken tas bilde av og registreres, før den umiddelbart blir sluppet ut i vannet igjen. I tillegg må selvsagt kroken fjernes på forsvarlig vis.

Tilsvarende er det Miljødirektoratets vurdering at overføring av fisk fra håv, via avkrokingsmatte til karpesekk, for umiddelbar veiing og gjenutsetting, ikke er i strid med kravet om "umiddelbar gjenutsetting", såframt fisken oppholder seg mest mulig i vannet. Oppbevaring av fisk i karpesekk utover dette, f.eks. under en hel fiskekonkurranse, vil åpenbart være i strid med kravet om "umiddelbar gjenutsetting"."

Les Miljødirektoratets svar her.