NJFF har gjennomført et utdanningsløp for ettersøksekvipasjer til bruk på villsvin.

Ettersøk på villsvin

NJFF har gjennomført et utdanningsløp for ettersøksekvipasjer til bruk på villsvin.

Publisert: 29. april 2024 kl. 11.40

Ettersøk av villsvin kan være utfordrende og setter spesielle krav til hunden utover det som er tilfellet for ettersøk etter hjortevilt. Sammen med Villsvinprosjektet har derfor NJFF satset på utdanning av ettersøksekvipasjer spesielt rettet mot villsvin. Dette er et ledd i NJFFs bistand til myndighetene for å holde villsvinbestanden nede i Norge.

Målet har vært å utdanne ekvipasjer som er godt egnet til å gjennomføre ettersøk på villsvin. Det ble fokusert på ekvipasjer i områder i Østfold, Akershus og tidligere Hedmark hvor det kan forekomme villsvin.

10 ekvipasjer står klare

Som et resultat av denne satsingen har NJFF nå en liste på 10 ekvipasjer som har gjennomført hele opplegget og som er klare for å løse ettersøk på villsvin. Noen av hundene er spesialisert som sporhunder, noen som løshunder og noen funger som begge deler.

Samtlige har samtykket i å stå på listen (se lenken over), og vi oppfordrer til at listen blir gjort kjent for de som skulle ha behov for ekvipasjer til ettersøk av villsvin.

Mentaltest og sporprøver

Ekvipasjene har vært igjennom et todelt program. Den første delen var to dager på Jakt- og Fiskesenteret på Flå hvor det ble det gjennomført mentaltest av hundene og sporprøve. Målet med mentaltesten var å sikre at hunden har de egenskapene som er ønskelig når det kommer til ettersøk på villsvin. Blant annet må hunden ha nok mot til å tørre å konfrontere villsvinet samtidig som den har nok respekt slik at den tilpasser avstanden til villsvinet for å unngå å bli skadet.

For å sikre at hundene også hadde motivasjon for å spore villsvin og at fører kunne lese sin hund, ble det gjennomført sportrening og sporprøve. Disse to aktivitetene dannet grunnlaget for å ta ut 10 ekvipasjer for videre trening i Sverige.

Trening i Sverige

I Sverige fikk ekvipasjene to dager med trening på villsvin i hegn. Slik fikk vi sikret at de hadde de nødvendige egenskapene også når de faktisk traff på villsvin, samt at de fikk muligheter for å utvikle seg. Alle ekvipasjene leverte bra ut ifra sine forutsetninger og fikk med seg gode tilbakemeldinger fra de svenske instruktørene.

Gjennom hele opplegget har det blitt lagt til rette for at ekvipasjene har hatt muligheten til å utvikle seg. De har fått konkrete tilbakemeldinger på alle aktivitetene og tips til hva de kan jobbe videre med for å utvikle seg. Ekvipasjene har jobbet godt både før, under og etter dette opplegget.

Samtidig er det viktig at de blir brukt til relevante oppdrag for å kunne fortsette sin utvikling. Derfor oppfordrer vi til at ekvipasjene brukes, selv om det er snakk om kort dødsøk.

Dersom du vil høre mer om prosjektet kan du kontakte Olav Greivstad (olav.greivstad@njff.no) eller Eivind Lurås (el@jaktogfiskesenteret.no).

Prosjektet har fått midler fra Miljødirektoratet og Villsvinprosjektet.