Fem fisketips for den store høstkveita

Høsten er en bra tid for å fiske kveite, og da mener vi skikkelig stor kveite. Store individer trekker inn på grunnere vann for å spise seg opp før gytingen som foregår på dypt vann i vinterhalvåret, og blir med det tilgjengelig for sportsfiskeren.

Publisert: 28. september 2022 kl. 07.48

Sist oppdatert: 28. september 2022 kl. 08.56

  1. Brukt naturtro fiskeimitasjoner: Kveita kan til tider være svært lur, og da kan en ekstra naturtro gummishad, eller en ekte agnfisk være rett medisin. Sørg derfor for å ha noen sild-, sei- eller torskefargede agn i boksen, samt et par agnfisk med ut på tur.
  2. Oppsøk områder med mye strøm: Strømmer skapt av tidevann og bunnstruktur samler ofte stimer av mindre fisk som spiser føde som fraktes med strømmen. Finnes det store ansamlinger med byttesfisk, er sjelden kveita langt unna. Husk å fisk i alle vannlag, da kveita like gjerne går pelagisk når den jakter.
  3. Velg kraftig nok utstyr: Å fiske kveite er ingen spøk, spesielt ikke stor kveite. Sørg for at du fisker med kraftig nok utstyr, slik at du er forberedt om drømmefisken tar agnet. Velg gjerne snellestørrelse 30-40, og en stang på 30-60 pund samt multifilamentline av god kvalitet med dimensjon 0,25-0,35 avhengig av fiskesituasjon.
  4. Fisk fra båt: Å fiske fra båt gir deg store fordeler når du er ute etter kveite. Selv om det enkelte plasser finnes gode kveiteområder tett på land, finnes ofte de større fiskene ute ved frittliggende grunner og renner.
  5. Finn riktig bunnsubstrat: Kveita trives bedre på enkelte bunntyper enn andre. Oppsøk områder med varierende grad av lys sand og mørkere grus/stein. Kveitas kamuflasje er perfekt tilpasset slike plasser, og velger ofte disse over andre og mer utsatte områder. 
Høstkveite

 

Mer om kveitefiske