Forbud mot saltsteiner og fôring av hjortevilt

Som et av flere tiltak for å hindre spredning av CWD ble det i 2016 vedtatt et forbud mot fôring og bruk av saltstein til hjortevilt. Dette forbudet er i dag gjeldende for hele landet.

Publisert: 12. oktober 2021 kl. 07.00

Sist oppdatert: 12. oktober 2021 kl. 07.24

Som førstelinjeaktører i viltforvaltningen er det viktig at jegere er kjent med- og lojale mot disse bestemmelsene.​

Her finner du forskriften som forvaltes av Mattilsynet.​

Stor risiko for smittespredning på salte- og fôringsplasser

Norges Jeger- og Fiskerforbund støtter myndighetenes arbeid i å bekjempe smittespredningen av CWD og ønsker å bidra til at sykdommen utryddes. Den påviste spredningen av smitte til villrein på Hardangervidda gjør at det er enda mer viktig å hindre at det blir etablert punkter for smittespredning som slike salte- og fôringsplasser utgjør. Dette er attraktive steder å streife innom for mange ulike individer og flere hjorteviltarter. Den potensielle risikoen for smittespredning på slike steder er derfor stor. Slik smittespredning gjelder ikke bare CWD, men også andre sykdommer og parasitter som kan angripe vårt hjortevilt. 

Disse samlingspunktene vil også kunne utgjøre ei predatorfelle hvor store rovdyr blir gitt en fordel når de skal finne og nedlegge sitt bytte. Slik sett er det flere argumenter for å unngå å samle dyr av ulik tilhørighet og ulike arter rundt saltslikkesteiner og foringsplasser.

Vårt felles mål er å forvalte hjorteviltet i friske, livskraftige og naturlige bestander, og dette bør vi klare uten bruk av saltsteiner og tilleggsfôr. Under ekstreme forhold hvor hjorteviltet sulter på grunn av mye snø og vanskelig framkommelighet, er det åpnet for at det kan søkes om tilleggsforing for å opprettholde god dyrevelferd. Slike tillatelser er det Mattilsynet som kan gi.​