Det fiskes mye kveite for tiden, spesielt i nord. Nå settes bremsene varsomt på, noe som NJFF mener er fornuftig.

Fornuftig innstramming i kveitefisket

Det fiskes mye kveite for tiden, spesielt i nord. Nå settes bremsene varsomt på, noe NJFF mener er fornuftig.

Publisert: 07. juni 2023 kl. 08.36

Sist oppdatert: 07. juni 2023 kl. 08.35

I en pressemelding fra Fiskeridirektoratet meldes det: "Kveitebestanden synes å ha hatt en positiv utvikling med god rekruttering i nord, men grunnet økt fangstinnsats i fisket er det nå innført nye reguleringer. I sør har bestandssituasjonen vært svak over lang tid, noe som innebærer at det her er behov for gjenoppbygging."

Totalfredning

Gytefredningen for kveite i perioden f.o.m. 20. desember t.o.m. 31. mars er nå utvidet til å gjelde alle redskaper i hele landet, tilsvarende det som tidligere har vært gjeldende i sør. Dette innebærer at det heller ikke er tillatt å fiske kveite med stang eller håndsnøre i fredningsperioden.

Høyere minstemål

Minstemålet for kveite er økt fra 80 til 84 cm, som tilsvarer kveite på ca. 7 kg. Dette skal bidra til å sikre rekrutteringen og en bedre utnyttelse av fiskens vekstpotensial. Det økte minstemålet gjelder for både yrkes- og rekreasjonsfisket.

- Fornuftig vedtak

- Dette er en fornuftig regulering av fisket, kommenterer Øyvind Fjeldseth, rådgiver i NJFF. Å frede kveita i den sårbare gyteperioden er bra. Da investerer vi i framtidas bestand. I tillegg betyr det i realiteten lite for vårt fiske, som sjelden skjer på denne tiden av året uansett. 

- I tillegg er en heving av minstemålet et greit tiltak. En kveite under ca 7 kilo er for de fleste mer verdifull som levende fisk enn som matfisk.

Nye reguleringer kan komme

Fiskeridirektoratet vil i 2024 gjennomføre en ny høring hvor det vil bli vurdert reguleringer i fritids- og turistfisket etter kveite. 

- Her vil vi selvsagt bidra aktivt, sier Fjeldseth. En fornuftig regulering av kveita er vi alle interesserte i. Forvalter vi denne fantastiske ressursen klokt, så bør det være plass for både det kommersielle fisket, fritidsfiske og turistfiske.