Fortsatt båndtvang

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang i Norge. Vi er nå inne i tiden hvor du skal holde hunden fysisk i bånd når du er på tur, enten det er i byen eller i skog og fjell. Vi minner om at det finnes områder som er tilrettelagt for lufting av løse hunder i perioden med båndtvang.

Publisert: 28. juni 2024 kl. 11.04

Sist oppdatert: 28. juni 2024 kl. 11.01

​​​​​Båndtvang for alle

Uansett hvor snill og lydig du mener hunden er, så gjelder båndtvangen for alle, både store og små hunder. Hunder har medfødte instinkter som vi ikke må glemme. Båndtvangen er for å skåne viltlevende dyr og deres reir, bo og hi, og for å unngå jaging eller skade på tamdyr. Det betyr at du må holde hunden i et kort bånd for å ha kontroll, da mye av viltet har en strategi om å ligge helt stille og skjult i vegetasjon.

Dersom du ser en løs hund kan du fange den inn og levere den tilbake til eieren. Dersom eieren ikke er i nærheten eller ikke kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte skal den leveres til politiet. Man kan ilegges bot for brudd på båndtvangsreglene. Politiet opplever nå en økning av anmeldelser for brudd på båndtvangen.

Enkelte hunder har dispensasjon fra båndtvangen, det er blant annet tjenestehunder, gjeterhunder og ettersøkshunder som er i aktivt bruk. Disse hudene skal også brukes slik at de ikke utsetter vilt for stress eller fare.

Les mer om hundeloven her.

Lokale bestemmelser og friområder

Enkelte fylker og kommuner har egne regler om båndtvang på bestemte områder utover denne tiden, i form av ekstraordinær båndtvang. Her kan det være unntak for jakthunder. Ta kontakt med kommunen dersom du lurer på om det er lokale bestemmelser der du er. Det er flere kommuner, foreninger og hundeklubber som har tilrettelagt for områder der man man kan la hunden løpe løs i båndtvangstiden.