MENY hamburgermeny Close-menu button

Funnet sykdom på rømt laks

Kartleggingen som NJFF og Universitetet i Bergen jobber med, viser flere alvorlige sykdommer på rømt oppdrettslaks.

Publisert 17. januar 2023 kl. 09.05

Det var i oktober at rundt 35.000 oppdrettslaks rømte fra Aller Aqua A/S sitt anlegg i Vadheimsfjorden i Sogn. NJFF satte straks i gang innsamling av prøver fra fisken som ble fanget inn igjen for å finne ut omfanget av sykdom oppdrettslaksen bar med seg.

Tre alvorlige sykdommer

På oppdrettslaks som er tatt i elver i Vik, Hyllestad og Sogndal er det nå påvist pankreas sykdom (PD), hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (PRV) og piscint myokarditt virus (PMCV).

Dette ble gjort kjent på et fagseminar om villaks som NJFF og Norske Lakseelver arrangerte i Bergen på tirsdag, hvor NRK Vestland gjorde reportasje.

- Det er dramatisk, sier Alv Arne Lyse. Han er prosjektleder for villaks i NJFF. - Det er mange sykdommer på fisken og vi mangler kunnskap på hva som kan skje videre. Men det er dokumentert at disse sykdommene kan smitte over til villaks.

Uvanlig mye

Professor ved Universitetet i Bergen, Are Nylund, sier til NRK at de aldri har sett så mye sykdom på fisk som på prøvene fra rømmingen i Vadheimsfjorden. Fremdeles er det 23.000 oppdrettslaks som er på rømmen.

Øyvind Fjeldseth, biolog og rådgiver i NJFF, er bekymret:

- Lokalt så en heldigvis raskt viktigheten av å ta ut den oppdrettslaksen som gikk opp i elvene slik at de ikke skulle spre ugunstige gener eller eventuelle sjukdommer til villfisken. Rømlingene ellers var umoden fisk, men om disse overlever fram mot neste gytesesong har de fortsatt potensiale til å gjøre stor skade genetisk og til å spre sykdommer som kan svekke de ville laksebestandene. Akkurat nå er det lite en kan gjøre ut over å håpe at det går særdeles dårlig for den rømte fisken slik at ingen kommer tilbake for å skape ugreie i kommende år.

Godt fagseminar

På seminaret ble det også snakket om status for rømminger i Norge og Fiskeridirektoratets tiltak mot slike hendelser. Seminaret var også innom temaene havbruk til havs, regional vannforvaltningsplan for Vestland og overvåkingsprogrammet for lakselus.

Bjarte-Erstad-NJ-07802.PNG

Bjarte Erstad, 2. nestleder i NJFF, sto for åpningen av seminaret. Han understreker viktigheten av at fagmiljøene møtes og deler erfaringer. Kunnskap er essensielt, og politikerne setter rammene for hvordan villaksen kan beskyttes.

- Oppdrettslaks er en trussel mot villaksen på flere måter, sier Erstad. – Derfor er NJFF tydelige på at all videre vekst i næringen, både nye anlegg og utvidelse av eksisterende, må skje med bruk av lukket teknologi. I tillegg må det skje en overgang til lukkede løsninger for alle eksisterende oppdrettsanlegg innen 2030. I tillegg er vi i NJFF opptatt av å beskytte våre nasjonale lakseelver og -fjorder, selv i en tid da mange krefter presser på for utbygginger på grunn av økt kraftbehov.