Betalte du jegeravgift for jaktåret 2023/2024, som nettopp er avsluttet? Da plikter du å rapportere jakt- og fangstutbyttet – selv om du ikke fikk noe.

Husk å rapportere

Betalte du jegeravgift for jaktåret 2023/2024, som nettopp er avsluttet? Da må du rapportere jakt- og fangstutbyttet – selv om du ikke fikk noe.

Publisert: 15. april 2024 kl. 13.30

Sist oppdatert: 15. april 2024 kl. 13.54

Jegere som har betalt jegeravgift, har en plikt til å rapportere innen 1. mai.

Dette gjelder uansett om du har vært på jakt eller ikke, og uavhengig om du har felt vilt. Har du betalt jegeravgift, så må du også rapportere.

Hvor?

Det er Statistisk sentralbyrå som samler inn dataene. Årets skjema finner du her: https://info.altinn.no/nn/skjemaoversikt/statistisk-sentralbyra/jaktundersokelsen/

I skjemaet skal du oppgi om du har vært på jakt eller ikke.

Hvis du har felt småvilt, skal du i tillegg fylle inn opplysninger om antall dyr du har felt og i hvilke kommuner du gjorde det.

Hvorfor?

Viltstatistikken er et viktig grunnlag for nasjonal, regional og lokal viltforvaltning.

Vi som jakter, og ønsker å fortsette med det også i fremtiden, er helt avhengig av at viltforvaltningen er kunnskapsbasert. Derfor er det nødvendig at jegerne leverer inn korrekte opplysninger.

I tillegg er selvsagt forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og andre jegere interessert i mest mulig korrekt statistikk. Ved å rapportere, bidrar vi til dette.

Takk for at du bidrar!