Husk: Siste høst med blyhagl i år

Et EU-direktiv setter i realiteten en slutt for bruk av blyhagl til jakt, også i Norge.

Publisert: 14. november 2022 kl. 09.39

Sist oppdatert: 14. november 2022 kl. 10.32

EU-kommisjonen har vedtatt at bruk av blyhagl vil bli forbudt i og i nærheten av våtmark. Forbudet gjelder bruk av blyhagl både til jakt og på skytebaner*.
Forbudet vil gjelde fra 15. februar 2023 i hele EU/EØS-området. Dette kom fram i et brev til importørene av blyhagl som Miljødirektoratet sendte ut våren 2022.
(*I Norge har det vært forbudt å bruke blyhagl på alle skytebaner i flere tiår.)

Blyhagl i våtmark

For å følge opp Norges forpliktelser i EØS-avtalen, endrer Miljødirektoratet dagens nasjonale regelverk for bruk av blyhagl slik at det blir likt som i resten av EU/EØS-området. Forbudet går fra regulering av bruk av blyhagl til jakt på visse arter til en regulering av bruk i våtmark, uansett art. Konsekvensen av dette er at det nye forbudet blir strengere.

Forbudet mot bruk av blyhagl gjelder i og nær våtmark, slik våtmark er definert i Ramsar-konvensjonen. Den har en omfattende definisjon av våtmark, og Miljødirektoratet er klar i talen: "I praksis betyr den nye reguleringen et totalforbud mot blyhagl i den mest vanlige skogs- og fjelljakta."

Internasjonalt samarbeid

Vidar Nilsen arbeider som jaktkonsulent i NJFF, og han har fulgt blysaken tettere enn noen gjennom mange år. Han kan fortelle om langsiktig og møysommelig arbeid:

- Gjennom den europeiske jegerorganisasjonen FACE har vi vært involvert siden 2015 med denne saken. Vi ønsket i utgangspunktet en annen våtmarksdefinisjon, mer tilpasset de nordiske forholdene, men vant ikke fram i EU. Vi står igjen med Ramsardefinisjonen av våtmarker, pluss 100 meter buffersone, og den slår hardt ut på både skogs- og fjelljakta med hagle i Norge. EUs forbud er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i Reach-forskriften.

Vidar Nilsen foto Torgeir W. Skancke NJFF.jpg

- Vi visste det kom et forbud

- Vi har omtalt dette ved flere anledninger på våre nettsider, i et forsøk på å holde medlemmene oppdatert på utviklingen, sier Vidar Nilsen. – Samtidig med arbeidet inn mot EU, så «henger vi på» Miljødirektoratet og vi svarer på høringene i EU-prosessen etter hvert som disse kommer.

- Pålegget om blyforbud kommer som en forordning, og det betyr at det ikke finnes muligheter for nasjonale tilpasninger eller unntak, forklarer Nilsen. 

Forbud i storviltammunisjon og fiskeredskap kommer på sikt

Forbudet får foreløpig ingen konsekvenser for bruk av bly i storviltammunisjon, men det har siden 2019 pågått en EU-prosess som omhandler all sivil, utendørs bruk av blyholdig ammunisjon, samt fiskeutstyr. Det nærstående forbudet mot bruk av blyhagl i våtmark er således kun et første trinn mot et mer omfattende blyforbud.

For jakt går det i retning av restriksjoner på bruk av både blyhagl og blyholdige riflekuler, med enkelte unntak (aktuelle unntak kan gjelde (fin)kalibre uten blyfrie alternativer, seljakt, toppjakt etc.) På skytebaner vil det kunne tillates bruk av blyholdige kuler, forutsatt tiltak som hindrer utlekking av bly. For NJFF er vilkårene for fortsatt bruk av blyholdige kuler på skytebanene (hvilke krav det er rimelig å stille til kulefang etc.) et fokuspunkt.

Skytebane foto Simon Åsheim NJFF.jpg

NJFF jobber aktivt inn mot det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) for å påvirke til at restriksjonsforslaget blir minst mulig inngripende, og at det åpnes for unntak fra evt. forbud på områder hvor blyfri ammunisjon ikke er noe reelt alternativ. Det endelige restriksjonene, som det er for tidlig å si sikkert hvordan blir, kan blir vedtatt etter politisk behandling i EU i løpet av 2024, med overgangsperioder på anslagsvis 2-10 år.

Vil arbeide for en smidig overgang

Blyforbud er ikke ukjent for norske jegere. I elleve år var det totalforbud mot blyfri hagleammunisjon i Norge, frem til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i 2016 fikk politisk støtte for å gjenoppta bruk av bly på vilt som lever utenfor våtmarksområder.

- Vi følger opp saken videre. NJFF vil bidra til å gjøre overgangen til bruk av alternativ ammunisjon så smidig som mulig for norske jegere. Vi vil se på de ulike alternativene, og veilede jegerne til beste ammunisjon under jakta. Her kommer det flere nettsaker med fokus på god jaktammunisjon, sier Nilsen.