Fluefiske etter sjøørret

Hvordan bli en mer miljøvennlig jeger og fisker

Jakta og fisket i Norge er basert på at vi høster av naturens overskudd uten å bruke opp ressursene. I tillegg ønsker vi en sporløs ferdsel i naturen. Likevel det finnes alltid forbedringspotensial for den som ønsker å bli en enda mer miljøbevisst jeger eller fisker. Er du en av dem? Her er noen lure grep du kan ta.

Publisert: 18. april 2022 kl. 06.00

Sist oppdatert: 18. april 2022 kl. 10.28

Norske jegere og fiskere følger en grunnleggende miljøvennlig tanke – dyrene som jaktes eller fiskes lever et naturlig liv, uten behov for medisinering eller kunstig fremstilt fôr. De produserer et naturlig overskudd som jegerne og fiskerne kan høste av. Jakt og fiske er fornybare aktiviteter, i en sirkel som aldri slutter.

 –Vi skal aldri skyte den siste rypa eller fiske den siste ørreten. Derfor er det viktig at vi har kunnskap om bestandene, slik at vi vet at vi høster av overskuddet, og ikke truer bestandenes overlevelse på lang sikt. Dette er et grunnprinsipp vi følger i vilt- og fiskeforvaltningen. Det er viktig at alle jegere og fiskere forholder seg til de fastsatte kvotene for uttak der disse finnes, slik at vi kan sikre en levedyktig bestand. Vi som høster gjennom jakt og fiske er opptatt av å sikre bestandene av vilt og fisk for kommende generasjoner, sier Espen Farstad, informasjonssjef i NJFF.

Farstad er svært positiv til den økende miljøbevisstheten som har grepet samfunnet de siste årene. I dag ønsker mange jegere og fiskere å gjøre det de kan for å gi enda litt mer tilbake til naturen. Da er det mange som lurer på hvilke konkrete grep de kan ta.​

Følg sporene, uten å etterlate deg noen 

En av de tingene jegere og fiskere alltid bør huske på, er at minst mulig søppel skal ligge igjen etter oss i naturen. Vi bestreber oss på en sporløs ferdsel. Fiskesneller, matrester, emballasje og annet skrot skal tas med hjem.

 –Det er også viktig at slakteavfall etter jakta tas hånd om i skogen. Det aller beste er om det graves ned. Skyter du en elg eller en hjort er det vanlig å vomme ut dyret der og da. Det fører til mye avfall som både kan være støtende for andre friluftsfolk, men som også kan tiltrekke seg åtseletere. Det blir som å drive foring av rev og andre rovdyr, og det bør vi ikke gjøre, forklarer Farstad.

Sportsfiskerne må ta med alt av snørerester hjem etter en tur ved fiskevannet. Da unngås tragedier hvor fugler eller andre dyr surrer seg inn i snøret, blir sittende fast og i verste fall kan lide en smertefull død.

 –Ellers er det fint om man gjør en ekstra innsats og plukker med seg søppel om man finner det. Jegerne skal alltid plukke opp haglpatronen etter skuddet. Det ser ikke bra ut med plastpatroner slengt rundt i skogen, sier Farstad.​

Pakk fornuftig og lett

For å gjøre det enklere å være miljøvennlig på tur bør man reflektere rundt hva man tar med i sekken. Dropp unødvendig forpakning og emballasje før du reiser, og pakke heller utstyret i gjenbrukbare pakkposer. Det vil spare deg for mye søppel. ​

- Du vil også få bedre plass i sekken dersom du dropper plast, papp eller annen emballasje – noe som vil gi rom til annet utstyr du kanskje vil ha med. Eventuelt får du plass til alt i en mindre sekk, som kan være mer behagelig på en langtur, sier Farstad.  

Vurder reising og framkomstmiddel

Et av de minst miljøvennlige aspektene ved jakt og fiske er transporten for å komme til jakt- og fisketerrenget. Mange bruker bil, og det fører til økte CO2-utslipp.

 –Ønsker du å bli litt mer miljøvennlig kan du alltids se på valg av fremkomstmiddel. Toget kan være et alternativ i deler av Norge, også opp på fjellet. Ellers synes jeg man rett og slett skal bli litt flinkere på å bruke nærmiljøet sitt i større grad enn det vi gjør i dag. Det er ikke alltid at gresset er grønnere på den andre siden av kommunegrensen, sier Farstad.   ​

Unngå utstyrshysteri, sjekk bruktmarkeder og ta en titt på vaskelappen

Det er ingen hemmelighet at mange jegere og fiskere synes utstyr er gøy. Det er ikke noe galt i å være opptatt av godt utstyr, men også her er det muligheter for å ta mer miljøvennlige valg.

 –Det er alltid greit å tenke alternativt. Sjekk at utstyret ikke inneholder miljøfarlige stoffer. Som regel finnes det alternativer å benytte. Forsøk å styre unna klær med mye mikroplast, og velg heller naturmaterialer som bomull og ull. Sjekk vaskelappen – her står det hva klærne er laget av. Tenk gjerne gjenbruk og reparasjon, og forsøk å ikke bli revet med av utstyrshysteriet – selv om det kan være vanskelig når det er så mye kult på markedet, ler Farstad.

Han forteller at det finnes foreninger som arrangerer byttetreff og reparasjonsverksteder. Her får man anledning til å kjøpe fine ting brukt, eller lære seg å ta vare på det man har. Det planlegges slike tiltak på noen av de større friluftsmessene også, så dette er noe det kommer mer av framover.

 –Det å være fisker eller jeger i dagens Norge er et miljøvalg. Vi høster av naturens overskudd i en tusenårig lang tradisjon, uten å forbruke naturen. Jakta og fisket skaper en livslang interesse for å ta vare på naturen. Mange jegere og fiskere har et engasjement for å ivareta miljøet. Vi engasjerer oss i vindkraftdebatter, kampen for villaksen i elvene og for å ivareta villreinens leveområder på fjellet, for å nevne noe.  Når vi til slutt serverer vilt eller fisk på bordet er det i trygghet om at dyret eller fisken har levd et naturlig liv, og nå avsluttes det hele på en fornuftig og bærekraftig måte, avslutter Farstad.