Hvordan drive forsvarlig fang og slipp i vinterhalvåret

Når fisken er landet og skal settes ut igjen kan minusgrader og vind raskt føre til frostskader. Her får du rådene for å sikre en god håndtering av fisken og en vellykket gjenutsetting.

Publisert: 18. januar 2022 kl. 07.31

Sist oppdatert: 18. januar 2022 kl. 08.28

​​​Isen har lagt seg på de aller fleste fiskevannene over hele landet, og det er tid for å nyte vinterens flotteste aktivitet, nemlig isfiske!

Interessen for isfiske etter predatorfisk som gjedde, abbor og ørret har økt kraftig de siste årene, og det med god grunn. Fiskemetoder som ismeite er både sosialt, spennende og ekstremt effektivt når det kommer til å selektere ut større individer av nevnte arter.

Planlegg for kulden

På vinterstid, og da særlig i temperaturer kaldere enn 4-5 minusgrader i kombinasjon med vind, møter fisken og fiskeren nye utfordringer når det kommer til forsvarlig håndtering og vellykkede gje​nutsettinger. Kombinasjonen av kulde og vind gjør at fiskeslimet, og særlig øynene, fryser raskt. Å sette ut blind fisk er ikke forsvarlig, og det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan man bør planlegge sitt isfiske og hva man bør ha av utstyr.

Slik håndterer du fisken på en forsvarlig måte

  • Legg en god plan/strategi på hvordan man skal håndtere situasjonen når storfisken sitter i andre enden av snøret.
  • Sett fisken i fokus, eksponer den minst mulig for luft og unngå unødvendig håndtering.
  • Krok gjerne av fisken i hullet.
  • Ha alltid nødvendig utstyr for forsvarlig håndtering lett tilgjengelig og innenfor rekkevidde (avkrokningsmatte og tang)
  • Hold alltid fisken under vann i hullet når du finner frem tang, kamera eller vekt. 
  • Legg aldri fisken på isen eller i snøen.
  • Skal du veie fisken, bruk en veiesekk eller matte du fukter med vann og gjør dette så raskt som mulig.
  • Sliter fisken med å hente seg inn igjen, la den hvile i et «isbasseng», eller en pulk (gjedde)/bøtte (abbor og ørret) fylt med vann som du gjør klart på forhånd før du begynner ditt fiske.
  • La alltid fisken skli på en matte når den skal settes ut igjen. Iskanten skaper lett skader på fiskens overflate.

-Har man disse punktene klart i hodet, har gjort planleggingsjobben på forhånd og har det nødvendige utstyret på plass er det god sjans for at drømmefisken svømmer tilbake i godt hold og at man kan drive et forsvarlig fiske på isen, sier sportsfiskekonsulent i NJFF, Sondre H. Breian. ​

Hvorfor fang og slipp?

Ofte kommer man bort i stor fisk som ikke egner seg som mat. Det er kjent at store, fiskespisende individer av disse artene kan inneholde betydelige mengder tungmetaller og andre miljøgifter som kan være skadelig ved konsum. Det er derfor viktig å forholde seg til gjeldene kostholdsråd når man ønsker å spise fangsten. For de aktuelle artene, er det satt en landsdekkende advarsel knyttet til kvikksølvinnhold og konsum for stor gjedde, abbor over ca. 25 cm, ørret over én kilo eller røye over én kilo fra mattilsynet. Disse store individene er imidlertid viktige for bestandsregulering og økosystemet som helhet, og mange steder finnes det også maksmål man må forholde seg til. ​​

Skitt fiske!

bilde av en mann som holder en gjedde i snøen
Foto: Sondre H. Breian​​
bilde av en gjedde i vass omgitt av is
Foto: Raymond Svendsen​
bilde av en mann ståene over ett full i isen
Foto: Raymond Svendsen