Hyttebygging truer naturen

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) vil ha sterkere statlige føringer ovenfor kommunene.

Publisert: 20. februar 2023 kl. 14.12

Sist oppdatert: 20. februar 2023 kl. 14.55

NJFFs fagsjef Siri Parmann er tydelig når avisen Gudbrandsdølen Dagningen (GD) intervjuer henne om hyttebygging.

- Hyttebyggingen kan ikke fortsette slik som i dag, sier hun til avisen.

- Hver for seg bygger kommunene ut en bit her og en bit der. I sum blir det totale presset for stort.

GD karakteriserer det som «en brannfakkel» i et område som Gudbrandsdalen, hvor det planlegges for enda flere fritidsbygninger enn det som allerede er i dag.

For stor belastning

- Det er for stor belastning på naturen og det gir i sum dårlig arealforvaltning. NJFF mener fortsatt at kommunene skal være arealforvaltere, men det er behov for tydeligere statlige retningslinjer som ivaretar flere samfunnshensyn og prioriteringer i slike utbyggingssaker, sier Parmann til avisa.

NJFF har landsmøtevedtak om å arbeide for å stanse tap av natur, og at regjeringen innfører nasjonale rammer for å styre utviklingen av hyttebygging.

Siri med fiskestang foto Espen Farstad.jpg
Siri Parmann i NJFF

Det er en rekke årsaker til at naturen bygges ned bit for bit. Det handler om infrastruktur, boliger, energiutbygging og – ikke minst – hyttefelt. Både skogsområder, strandsoner og fjellområder er under press.

Kommunene lever ikke i et vakuum

- Kommunene lever ikke i et vakuum, men er en del av en helhet. Det er ingen tvil om at kommunene er og skal være arealforvaltere. Men arealforvaltningen må ta et mye mer helhetlig samfunnshensyn, sier Parmann videre i intervjuet.

Hun trekker frem klima, natur, jordbruk, jakt og fiske som eksempler på viktige naturhensyn som kommunene må ta inn over seg når de bestemmer hvordan arealet skal brukes. Presset på villrein er et tydelig eksempel på hvordan det kan gå når ikke kommunene samkjører seg.

- Det trengs en mer overordna styring og sterkere føringer for å sikre at viktige samfunnshensyn ikke taper når kommunene altfor lett omdanner arealene sine til hyttebygging. Hyttebyggingen i Gudbrandsdalen har satt et betydelig press på villreinområdene, sier hun.

Får støtte

Fredrik Holth ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) deler NJFFs syn. Han mener det er behov for sterkere føringer og tydeligere styring fra regionale og statlige myndigheter i arealforvaltningen.

- For eksempel saksfelt som hytteutbygging, villrein, jordvern og energiutbygging trengs det sterkere politiske føringer slik at disse interessene vurderes i en større sammenheng, sier Holth til GD.

Les hele saken i Gudbrandsdølen Dagningen.