Hyttebygging er en viktig årsak til at natur ødelegges. Samtidig er hytter en del av jeger- og fiskerdrømmen. Hva gjør vi?

Hytteparadokset

Hyttebygging er en viktig årsak til at natur ødelegges. Samtidig er hytter en del av jeger- og fiskerdrømmen. Hva gjør vi?

Publisert: 06. september 2023 kl. 12.24

NJFF, DNT, Naturvernforbundet og WWF har sammen tatt til orde for at kommunene må sette på bremsen for storstilt hyttebygging. Hele innlegget kan du lese her.

Paradokset

Hyttedrømmen er å være nær natur, men hyttene kan ødelegge naturen vi vil komme nær.

Det er et paradoks at den norske hyttedrømmen og ønsket vårt om å komme nærmere naturen har blitt en av de største truslene mot naturen. Dagens hyttebygging er en enorm sløsing med natur.

Vi som er avhengige av at vilt og fisk har gode leveområder, men som samtidig ofte er avhengige av hyttene for å utøve jakt og fiske – kan det la seg forene med å bremse hyttebygging? NJFF mener ja.

Hva kan vi gjøre?

En bærekraftig hyttepolitikk må ta i bruk de hyttene vi allerede har, gjennom hyttedeling og at flere kan leie i stedet for å eie.  Vi må bygge færre hytter, vi må bygge mer arealeffektivt og vi må være langt mer restriktive til hvor vi tillater å bygge hytter.  På denne måten kan flere oppleve naturen og aktiviteten i kommunene opprettholdes, samtidig som at fotavtrykket i naturen begrenses.

Hyttene finnes

Heldigvis finnes det et stort nettverk av hytter, koier og krypinn som vi kan låne gratis eller leie. Det gir oss en fantastisk mulighet til å oppdage nye steder og gi oss andre opplevelser enn de vi er vant med. Det kan også gi mulighet for å bli kjent i ett område over tid, uten å måtte kjøpe selv, ved å leie samme hytte på jevnlig basis når du har funnet en som dekker ditt behov.

Omtrent halvparten av NJFFs drøyt 560 lokalforeninger har hytter som medlemmer kan leie. Noen åpner også for å leie ut til ikke-medlemmer. Vi har altså et nettverk av hytter i den store NJFF-familien som kan brukes. Sjekk lokalforeninger i det området du ønsker å leie.

Statskog har over 100 utleiehytter og mer enn 120 åpne buer.

inatur.no kan du finne hytter som både foreninger og private leier ut. Per nå er det nesten 1400 hytter du kan velge blant. På inatur kan du dessuten kjøpe jaktkort og fiskekort.

I tillegg kan man finne hytter til leie på finn.no, eller man kan sjekke om turistforeninger, turlag, idrettsforeninger, fagforeninger eller andre organisasjoner har hytter som de låner eller leier ut.

Skitt jakt og skitt fiske!