Informasjonsskilt på plass i Østfoldbekker

Informasjonsskilt ved og i områdene rundt sjøørretbekker er et viktig tiltak for å informere om pågående arbeid, fiskeregler eller fredningssoner.

Publisert: 16. september 2022 kl. 14.05

Sist oppdatert: 22. september 2022 kl. 15.25

I nedslagsfeltet til Sjøørretriket settes det nå ut en rekke skilt.

Fem bekker har fått skilt

Råde JFF har nå fått opp opplysningsskilt ved alle sjøørretbekkene i kommunen; Saltnesbekken, Makrellrød(Røtne)bekken, Akerbekken, Tomb(Jerndal)bekken og Heiabekken.

Alle skiltene er satt opp der tur- eller gangstier krysser bekkene.

Flere turgåere har uttrykt stor forbauselse over at det kan vokse opp fisk i slike små bekker, så det er tydelig at dette er ukjent for mange.

Midlene til stolper og skilt er fra Miljødirektoratet, etter søknad forberedt av vannområdene i Østfold, NJFF Østfold og NJFF sjøørretriket.

Sjøørretriket Bilde1.jpg
Sjøørretriket Bilde2.jpg