NJFF støtter opp om at det innføres krav om godkjenning av feller med utgangspunkt i internasjonale standarder.

Innspill til nye regler for fellefangst

NJFF støtter opp om at det innføres krav om godkjenning av feller med utgangspunkt i internasjonale standarder.

Publisert: 24. august 2023 kl. 07.07

Sist oppdatert: 04. september 2023 kl. 11.14

Det er ute en høring om forslag til endringer om fellefangst i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

- Det er lange tradisjoner for bruk av feller og fangstredskaper. Fellefangst er en aktivitet som egner seg godt som en introduksjon til jakt og fangst, det kan ofte gjennomføres i nærheten av der man bor og i den grad man betaler for å drive med fangst er dette ofte rimelig, forklarer Olav Greivstad, jakthund- og viltkonsulent i NJFF.

Som for annen jakt, er det viktig at fangst og bruk av feller skjer på en god måte. God kunnskap om fangst og feller er et viktig grunnlag for at fangst utføres riktig, ivaretar dyrevelferden til artene som det fangstes på og at feller ikke fanger arter som de ikke er ment å fange. 

Olav.jpg

- For å sikre at de som driver med fellefangst skal være trygge på at fellene de benytter skal være egnet til det formålet de benyttes til, har NJFF gjennom flere år arbeidet for å få på plass en ordning med godkjenning av feller. En godkjenningsordning for feller som tydeliggjør hvilke feller som er egnet til formålet er sammen med et klart og tydelig regelverk, et viktig element for å videreføre våre fangsttradisjoner, sier Greivstad

NJFF støtter nye krav

NJFF støtter opp om at det innføres krav om godkjenning av feller med utgangspunkt i internasjonale standarder. 

NJFF er også positive til at det foreslås å ta i bruk en godkjenningsliste for feller, noe som vil bidra til at det er lett for alle som ønsker å gjennomføre fangst og bruke gode feller som ivaretar god dyrevelferd.

Utover de fellene som er oppført på lista som følger høringsdokumentene, mener NJFF at det er enkelte feller som bør være tillatt på flere arter. Konkret gjelder dette spesifikt for Syningfella til røyskatt. Denne er godkjent for både mår og mink, men vi savner at denne også er godkjent for røyskatt. NJFF anmoder om at dette følges opp.

Human røkting av fellene

Plikten til å drive oppsyn med feller som dreper er viktig slik at feller blir røktet på en best mulig måte. NJFF mener at dagens krav med tilsyn en gang i uken funger bra og er tilstrekkelig. Det kan være enkelte utfordringer med at kvaliteten på pelsverket blir dårligere som følge av at det henger ute i varierende vær, men dette er noe den som fangster ønsker å unngå ved å se til sine feller oftere om det er mulig. Økt krav til tilsyn kan også gjøre det vanskeligere å drive fangst, særlig de som har feller plassert langt fra vei. De fleste gjennomfører sine tilsynsrunder i helgene.

NJFF avviser krav om dobbelsikring med bruk av fellevarsler som tillegg ved elektronisk overvåkning av feller. Kvaliteten på utstyr for kameraovervåkning er så bra at det ikke er behov for tilleggsvarsling når dyr går i fella.


Les NJFFs høringssvar her.