I en ny undersøkelse fra Kantar Public stiller hele 8 av 10 nordmenn seg positive til jakt.

Jakt og fiske står sterkt i befolkningen

I en ny undersøkelse fra Kantar Public stiller hele 8 av 10 nordmenn seg positive til jakt. - Det er en fantastisk tillitserklæring, sier generalsekretær Eldar Berli i NJFF.

Publisert: 16. januar 2024 kl. 10.44

Sist oppdatert: 16. januar 2024 kl. 09.48

Hvert tredje år gjennomføres denne undersøkelsen som kalles Natur- og miljøbarometeret. Siste undersøkelse bekrefter at jakt og fiske står svært sterkt i den norske befolkningen. 

Natur- og miljøbarometeret har blitt gjennomført jevnlig siden 2001. Dette er den fjortende runden. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge og følge det norske folk over tid når det gjelder holdninger, kunnskap og atferd innenfor spørsmål som er relatert til natur og miljø. Temaene omfatter blant annet naturvern, jakt, friluftsliv, fiske, skogbruk og nærmiljø. Undersøkelsen er gjennomført med et landsrepresentativt utvalg av respondenter.
 

Jakt.jpgDet generelle spørsmålet om jakt lyder slik: "På generelt grunnlag, hvor positiv eller negativ stiller du deg til jakt?"
Hele 78 % er enten svært positive (29%) eller ganske positive (49%) til jakt. Det er en økning på 4% fra sist måling i 2020, og "all time high" på målingene. 

Trenden er at stadig flere er positive til jakt. I 2002 var det 62 % som var positive, i 2023 er dette tallet altså økt til 78 %.

- For oss som arbeider med å sikre jakta og fisket inn i framtiden er dette fantastiske tall, sier Berli. Vi er ydmykt takknemlige og stolte over de gode tallene. Som jegere er vi gitt samfunnets tillit til å bære våpen og til å ta liv, selvsagt innenfor strenge rammer. Denne tilliten tar vi svært godt vare på. Jegerne er som gruppe en lovlydig del av samfunnet, og det viser seg i den tilliten vi her måler.
 

Halvparten av befolkningen fisker

Også på spørsmål rundt fiske er det positive tall å finne. Halvparten av befolkningen fisket minst en dag i fjor. Seks av ti spiser fisk som de ikke har kjøpt på butikken eller restaurant minst en gang i året. 

Eldar.jpg

- Disse tallene bekrefter tidligere funn om at vi er et fiskende folkeferd, kommenterer Berli.

På spørsmål om hvilken holdning de har til "fang og slipp-fiske", så deler respondentene seg omtrent på midten. 48 % er ganske eller svært positiv til «catch and release» mens 43 % er svært eller ganske negative. Vi ser en svak økning i andelen som er positiv til ’catch and release’ sammenlignet med tidligere.

- Motivet for å fiske er selvsagt individuelt, men det er liten tvil om at de fleste fisker i skjæringspunktet mellom høsting av mat og den spennende opplevelsen, reflekterer generalsekretæren.


Andre funn og trender i undersøkelsen

Natur & miljøbarometeret er en omfattende undersøkelse, og det er mange funn og trender som er relevante for jegere, fiskere og andre friluftsfolk. Her følger noen:

 • 60 % av befolkningen har et ønske om å være mer ute i naturen enn de er i dag, noe som er en svak økning fra 2020 (57 %)
   
 • 37 % av befolkningen er ute i naturen tilnærmet daglig (5-7 dager i uken)
   
 • 91 % er helt eller delvis enig i at det er viktig at Statskog eier og forvalter utmarksområder som utgjør 1/5 av Norges landareal.
   
 • 72 % av befolkningen er helt eller ganske enig i at Statskog forvalter jakt og fiske på en god måte. Dette er en svak økning på to prosentpoeng fra 2020
   
 • 46 % av befolkningen er svært eller ganske interessert i rovdyrkonflikten. Dette er en lavere andel enn noen gang målt
   
 • 53 % er ganske eller svært positiv til å ha en fast bestand av ulv i eget nærområde. 43 % er svært eller ganske negative til å ha ulven i nærområdet sitt
   
 • 59 % er helt eller ganske enig i at det ikke bør reguleres flere urørte vassdrag til vannkraftformål. Dette er en nedgang på fire prosentpoeng siden 2020
   
 • 67 % har i ganske eller svært stor grad tillit til at skogbruket i Norge drives på en miljøvennlig måte. Dette er en nedgang på seks prosentpoeng siden 2020

   

Du kan lese et sammendrag av Natur- & miljøbarometeret 2023 her.