Jaktforbud i 15 kommuner i Rogaland

For å hindre smittespredning av fugleinfluensa har Mattilsynet med øyeblikkelig virkning innført forbud mot jakt på all fugl i 15 kommuner i Rogaland.

Publisert: 25. november 2021 kl. 17.47

Sist oppdatert: 10. desember 2021 kl. 14.25

Oppdatering 10.12: Jaktforbudet opprettholdes i de kommunene som er nevnt i artikkelen under. Man må være forberedt på at det minimum vil gjelde ut året, og i verste fall inn i januar 2022.

Mattilsynet får nå jevnlig meldinger om alvorlige utbrudd av fugleinfluensaen i kommersielle fjørfehold i våre naboland og nedover i hele Europa. Selv om mediedekningen minsker er situasjonen fortsatt alvorlig for både ville og tamme fugler.

Det er pr. 11/12 ikke registrert nye utbrudd i kommersielle fjørfebesetninger siden det ble påvist i to nabobesetninger med verpehøns i Klepp (Rogaland) i november.

Det er heller ikke registrerte funn av høypatogen fugleinfluensa på villfugl eller tamfugl de siste ukene. 

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i to fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i 15 kommuner i Rogaland. Nå utvides tiltakene til også å omfatte forbud mot all jakt på fugl i de samme kommunene. Forbudet gjelder inntil videre, men vil fortløpende vurdert opp mot smittesituasjonen. 

Jaktforbudet er innført for å hindre smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Det er stor tetthet av fjørfe og andre fugler i fangenskap i dette området.  Når du håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa under jakt, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp i miljøet.

Jaktforbudet innebærer at all fuglejakt i de berørte kommunene må innstilles fra og med i dag. Det gjelder også fuglejakt som foregår langt fra områder med fjørfehold, slik som rypejakt i fjellområdene. 

De berørte kommunene er:

 • Kvitsøy
 • Randaberg
 • Sandnes
 • Sola
 • Stavanger
 • Klepp
 • Time
 • Gjesdal
 • Hjelmeland
 • Strand
 • Bjerkreim
 • Lund
 • Sokndal
 • Eigersund

Du finner mer og løpende oppdatert informasjon på Mattilsynets sider om fugleinfluensa.