Jaktforbudet i Rogaland oppheves

Etter funnene av fugleinfluensa i Rogaland i november 2021 ble det innført jaktforbud på skogshøns i 15 kommuner i Rogaland. Etter Mattilsynets vurdering av smittesituasjonen er forbudet nå opphevet i disse områdene.

Publisert: 18. januar 2022 kl. 11.44

-Det er gledelig av vi kan fortsette med å oppheve de inngripende restriksjonene som ble innført for å hindre spredningen av fugleinfluensa. Nå legger vi til rette for at jegere kan starte året med rypejakt i høyfjellet også i Rogaland, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet i en pressemelding. 

Det er nå ikke lenger forbudt å jakte skogshøns i følgende 15 kommuner:

 • Kvitsøy
 • Randaberg
 • Sandnes
 • Sola
 • Stavanger
 • Klepp
 • Time
 • Gjesdal
 • Hjelmeland
 • Strand
 • Bjerkreim
 • Lund
 • Sokndal
 • Eigersund

Jaktforbudet ble innført for å hindre smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap. Det er stor tetthet av fjørfe og andre fugler i fangenskap i Rogaland Når man håndterer ville fugler som kan være smittet med fugleinfluensa under jakt, kan støv og virus fra fuglenes fjørdrakt og hud virvle opp i miljøet. Fugleinfluensavirus kan på denne måten direkte eller indirekte spres til fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Viktig med god håndhygiene

Fugleinfluensaviruset er fremdeles til stede hos ville fugler. Det er derfor viktig å ta noen forholdsregler. Her er Mattilsynets råd til deg som håndterer fuglevilt:

 • Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker.
 • Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.
 • Dersom du har åpne sår på hender, må disse tildekkes før håndtering av vilt. Rens sår grundig etter at du er ferdig.
 • For å minske eventuell smitte gjennom støv, bør du flå fuglevilt fremfor å plukke det. Dersom du likevel velger å plukke fjærene, anbefaler vi å gjennombløte fjærdrakten først. Det gir mindre støv ved håndteringen.
 • Flåing/plukking av vilt bør foregå utendørs. Legg avfallet i en pose og kast i restavfallet.
 • Hvis det støver mye eller dersom du håndterer store mengder fuglevilt bør du bruke FFP3-maske (virusmaske) for å beskytte deg.
 • Bruk gjerne beskyttelsesbriller dersom det er fare for støving og sprut ved håndtering av fuglevilt.
 • Ved uttak av innvoller fra skutt fuglevilt anbefales god håndvask.
 • Hold arbeidsstedet hvor de rensede fuglene håndteres rent og adskilt fra håndtering av annen mat. 

Les mer på Mattilsynets nettsider