Regjeringen flytter forvaltningen av høstbart vilt fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet.

Krumspring i viltforvaltningen

Regjeringen flytter forvaltningen av høstbart vilt fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet.

Publisert: 17. mars 2023 kl. 11.52

Nylig kom den overraskende meldingen om at forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratet på Steinkjer. Den overraskende overflyttingen ble offentliggjort på en pressekonferanse i Steinkjer, der både Landbruks- og matminister Sandra Borch og Forsvarsminister og Steinkjerbyggen Bjørn Arild Gram var til stede. 

Ifølge hjemmesidene til Landbruks- og matdepartementet, er forflyttingen begrunnet med et ønske om å bygge sterke kompetansemiljøer over hele landet, samt at de ønsker en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser mellom by og land. 

Mildt sagt overrasket

- Flyttingen av forvaltningsansvaret for det høstbare viltet kom uten forvarsel, forteller Siri Parmann, fagleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

Siri m ramme.png

- Vi er både overrasket og betenkt over at departementet gjør slike grep uten en åpen og involverende prosess i forkant. Blant annet er vi usikre på om det er utredet tilstrekkelig hvilke konsekvenser en slik forflytting kan få for den løpende viltforvaltningen med alle dens medfølgende oppgaver. Vi er alle en del av en tillitsbasert forvaltning, og prosesser i lukkede rom slik vi ser her stimulerer ikke denne tilliten. 

 

Godt etablert samarbeid

- Gjennom mange år er det bygd opp en kompetanse på kunnskap og vilje til dialog i Miljødirektoratet som vi i NJFF har vært godt fornøyd med. Vi har med vår kompetanse vært invitert inn i en rekke prosesser rundt forvaltningen vilt, jakt og jegere. NJFF har forsøkt å bidra konstruktivt fra vårt ståsted, til beste for en god natur- og viltforvaltning.

- Vi representerer landets jakt- og jegerinteresser, og ønsker å bidra konstruktivt til en fortsatt god forvaltning av det jaktbare viltet. Vi har store forventninger til at vi klarer å etablere et godt samarbeid med Landbruksdirektoratet, slik at vi kan videreføre tradisjonen med en helhetlig natur- og viltforvaltning med sterk aksept også blant brukerne, sier Parmann.

Tidspunktet uavklart

Overføringen av arbeidsoppgaver fra Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet innebærer at om lag fire årsverk blir flyttet fra Trondheim til Steinkjer. Direktoratene er varslet og vil få i oppgave å gjennomføre overføringen av arbeidsoppgaver. I den forbindelse vil tidspunktet for gjennomføringen avklares. Miljødirektoratet er bedt om å gjøre en nærmere vurdering av årsverk og støttefunksjoner.