Kvinnekonferansen 2023

I helgen ble den årlige Kvinnekonferansen avholdt i Hustadvika utenfor Molde.

Publisert: 26. april 2023 kl. 07.04

Kvinnekonferansen er et viktig samlingspunkt for NJFFs regionkvinnekontakter og andre ressurspersoner som jobber med kvinnesatsingen i regionlagene. Det sentrale kvinneutvalget i samarbeid med sentraladministrasjonen arrangerer konferansen. Det var deltakere fra hele landet, fra Finnmark i nord til Vest- Agder i sør. Totalt var 14 regionlag representert blant deltakerne.

Helgen bød på gode foredrag fra blant annet statsforvalteren i Møre og Romsdal, ordføreren i Hustadvika kommune og den lokale jeger og fiskerforeningen Fræna JFF. Sistnevnte bistod også slik at deltakerne fikk et fint avbrekk midt på lørdagen med fiske i Langvatnet, hvor det lokale grunneierlaget hadde sponset fiskekort til alle. Lørdag kveld holdt ambassadør Hanne Simonsen fra NorwegianTrio et inspirerende foredrag om hvordan hun og familien bruker naturen i hverdagen. Før lunsj og hjemreise på søndag kom Turid Sættem Eggen og Inger Elisabeth Tveide, medlemmer i det sentrale kvinneutvalget, med gode tips for hvordan regionkvinnekontaktene kan jobbe for å initiere til samarbeid på tvers av lokalforeningene for å skape et bredere aktivitetstilbud i sitt regionlag.

Kvinnekonferansen er en viktig arena for erfaringsutveksling og diskusjoner rundt arbeidet med kvinnesatsingen, og den er med på å skape en felles forståelse for satsingen og hvordan man skal jobbe fremover for å nå målene.