Lusesituasjonen langs store deler av kysten er verre enn fryktet, det viser en ny rapport. NJFF ber om politisk inngripen ovenfor en oppdrettsnæring som over tid ikke har taklet luseutfordringen.

Lakselusa herjer med villfisken

Lusesituasjonen langs store deler av kysten er verre enn fryktet, det viser en ny rapport. NJFF ber om politisk inngripen ovenfor en oppdrettsnæring som over tid ikke har taklet luseutfordringen.

Publisert: 26. juni 2023 kl. 10.43

Fredag 23. juni publiserte Havforskningsinstituttet en nyhetssak om årets første rapport fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk. Denne framdriftsrapporten dekker området fra Sørlandet til Trøndelag. Undersøkelsene som ligger bak rapporten samt selve rapporten er utført av ledende forskere fra Havforskningsinstituttet, NINA og NORCE LFI.

Deprimerende resultater

Konklusjonene i årets rapport fra HI er deprimerende, noe allerede overskriften på nyhetssaken (Svært mye lakselus på villaks og sjøørret) klart indikerer. Dette er sterke ord fra forskere som vanligvis uttaler seg svært forsiktig, også i forhold til påvirkningen fra lakselus fra oppdrett på villaksen og sjøauren. I rapporten konkluderer forskerne med følgende:

  • Skadelige mengder på vill laksesmolt og stor negativ effekt langs kysten fra Rogaland til Møre og Romsdal, bedre på Sørlandet med lite oppdrett
  • Skadelige mengder lus på sjøaure og stor negativ effekt langs den undersøkte delen av kysten, unntaket igjen Sørlandet
  • På tross av tiltak så er lusesituasjonen like ille, eller til og med verre, som tidligere

NJFF ber om sterkere styring av bransjen

- Den siste forskningsrapporten viser at lusesituasjonen er ute av kontroll i deler av landet. Lakselusa dreper villfisken, både laks og sjøørret. En slik utvikling innen en stor næring som vi finner langs hele kysten, er ikke miljømessig bærekraftig. Vi trenger sterkere politisk styring for å snu den negative utviklingen, sier en tydelig opprørt Bjarte Erstad, nestleder i NJFF. 

NJFF har i mange år krevd en overgang til lukka eller semilukka anlegg. Man må starte der det er verst, på Vestlandet, for å få ned lusesmitten. Dette bør skje etter initiativ og styring fra regjeringen, i form av nytt regelverk som letter en slik overgang fra åpne til lukka anlegg, kanskje også med ulike incitament som gjør dette mer økonomisk lønnsomt enn i dag, sier Erstad.

Også Sogn er hardt rammet

Rapporten konkluderer med at Lakselus har sannsynligvis hatt en negativ effekt på utvandrende laks fra både Sognefjorden og Nordfjord, og på sjøørret i de undersøkte områdene i 2023. Nordfjord har tradisjonelt sett hatt noen av Norges beste elver for sportsfiske etter sjøaure, eksempelvis Stryn. I dag er sjøauren fredet i Stryn, i likhet med i alt for mange andre elver i oppdrettspåvirkede områder. Og i Eidselva, litt lengre ute i Nordfjorden, er sjøauren totalfreda fra og med 2023. Også denne elva har vært kjent for et populært og godt fiske etter sjøaure, tidligere. En tragisk utvikling, som skyldes en uholdbar lusesituasjon.