MENY hamburgermeny Close-menu button

Les årets siste pH-status

I denne utgaven av pH-status settes fokuset nok en gang på det omfattende problemet med ulovlig utsetting av fremmede fiskearter i vann og vassdrag disse ikke hører naturlig hjemme i.

Du kan lese om utsatt sørv i øvre deler av Tovdalselva, og om rotenonbehandling for å bli kvitt utsatt gjedde i Gillsvannet i Kristiansand. Sørven i Tovdalselva vil trolig ha negativ innvirkning på de stedegne fiskeartene, som er aure, abbor og røye. I tillegg kan sørven på sikt være en trussel for laksen og sjøauren i nedre deler av vassdraget.

Faren for spredning av gjedde via brakkvann til to lakseelver (Tovdalselva og Otra), samt flere lokale sjøaurevassdrag, var en av hovedgrunnene til at myndighetene valgte å rotenonbehandle Gillsvatnet i Kristiansand kommune nå i november. I tillegg vil rotenonbehandlingen gjøre det mulig å reetablere naturlig hjemmehørende fiskearter i Gillsvatnet. Som en «bonus» ble man også kvitt to tidligere ulovlig utsatte arter fra vannet, nemlig karuss og sørv. Men, som en illustrasjon av omfanget av problemet med ulovlige utsettinger, fant man ytterligere en ulovlig utsatt art som ingen visste fantes her, nemlig gullfisk!

Mer positivt er det at det forskes mye nasjonalt på å bedre forholdene for nedvandring av fisk forbi dammer og kraftverksinntak i regulerte vassdrag. I denne utgaven kan du lese om NIVAs spennende forskning på nedvandring av laksesmolt forbi en kraftverksdam i Nidelva i Arendal. Slik forskning er viktig for på sikt å kunne redusere et kjent og trolig omfattende problem i elvekraftverk, at mye fisk og ål ikke finner den trygge utvandringsruta gjennom eksempelvis fisketrapper, men tvert imot drepes i turbinene.

Mange har nok fått med seg at Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nylig kom med sin årlige statusrapport for villaks, og at Artsdatabanken nå har rødlistet villaksen i Norge. Dette kan du også lese mer om i denne utgaven av pH-status

Last ned pdf av utgaven

Les pH-status 04/21 External-link icon

Om pH-status

pH-status gis ut av NJFF med fire nummer i året. Tema er kalking, forsuring og vassdragsforvaltning, som belyses gjennom fagartikler og reportasjer. pH-status gis ut som gratisabonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere.

pH-status utgis digitalt, du kan motta nyhetsbrev og lese artikler på deres egen nettside.​

På temasiden til pH-status kan du laste ned både siste utgivelse og tidligere utgaver i tillegg til å melde deg på nyhetsbrevet. 

Gå til pH-status External-link icon