Rovviltnemndene i ulvesonen ønsker å ta ut en helnorsk ulveflokk og to grenserevir innenfor ulvesonen, men endelig vedtak er utsatt til 18. september.

Lisensfelling av ulv

Rovviltnemndene i ulvesonen ønsker å ta ut en helnorsk ulveflokk og to grenserevir innenfor ulvesonen, men endelig vedtak er utsatt til 18. september.

Publisert: 22. august 2023 kl. 10.51

Rovviltnemndene i region 4 og 5 hadde felles møte mandag 21. august om lisensfelling av ulv, både innenfor og utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. 

Nemndene vedtok en kvote på 14 ulver i Akershus og Hedmark utenfor ulvesonen. 

Når det gjelder uttak av ulv innenfor ulvesonen, så ble endelig vedtak utsatt til nytt møte i nemndene den 18. september. Det skyldes at et flertall i nemndene, 6 av 9 representanter, ønsket at man i tillegg til å ta ut inntil 6 ulv i det helnorske reviret Rafjellet i Grue/Kongsvinger, også ønsket å ta ut de to norsk/svenske grenserevirene i Fjornshøjden og Rømskog. Et slik vedtak vil kreve forutgående dialog med svenske myndigheter, noe som enda ikke er gjennomført, og dermed ble selve vedtaket utsatt. 

Støtte fra NJFFs regionlag

Ved møter i rovviltnemndene gis det anledning for interesserte organisasjoner å komme til orde. Både NJFF-Hedmark og NJFF-Akershus var tilstede og holdt korte innlegg.

Begge de berørte regionlagene ga sin tilslutning til intensjonen om å ta ut Rafjell-reviret i sin helhet, samt de to grenseflokkene Fjornshøjden og Rømskog.

NJFF-Hedmark stilte krav om at det blir gitt lisensfellingskvote som gjør at vi kommer ned på det vedtatte bestandsmålet for ulv i Norge.

NJFF Hedmark viste i tillegg til byrdefordelingsprinsippet og ønsket uttak av Mangenflokken, selv om de ser at det kan bli vanskelig på grunn av nærheten til Setten-reviret med sine særlig verdifulle genetiske ulver. I den anledning ønsket de merking av Settenreviret for enklere å kunne skille disse fra andre individer.

Nå vil man avvente endelig vedtak i nemndene i september.

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen varer fra 1. desember til 31. mai. Innenfor ulvesonen varer lisensfellingsperioden fra 1. januar til 15. februar.