MENY hamburgermeny Close-menu button

Liten kostnad å lukke anlegg

NJFF vil at alle anlegg skal være lukket innen 2030. Det står nå kun på vilje.

Publisert 03. mai 2022 kl. 11.11

En ny rapport fra Menon, som NJFF har vært med å finansiere, viser at semi-lukkete oppdrettsanlegg nå har omtrent samme kostnad for oppdrettsnæringen som åpne anlegg. I tillegg synker prisen kraftig på helt lukket teknologi, i takt med at denne utvikler seg. Legger man hvilke enorme besparelser på lusebehandling man kan få med lukket teknologi til regnestykket, kan ikke vi se noen grunner til at oppdrettsnæringen skal trenere overgangen lenger.

Politikerne må på banen

Dagens vidåpne teknologi er blant de største truslene både mot anadrome laksefisk og viktige deler av kystmiljøet ellers. Dette må få sterkere konsekvenser for de som fortsetter med gammel teknologi, samt absolutt krav til at nye produksjon må foregå i lukkede løsninger.

- Nå er det ingen gode unnskyldninger for at næringen skal motsette seg strengere rammer for vekst og utvikling lenger, sier Øyvind Fjeldseth. Han er fiskekonsulent i NJFF og har jobbet lenge med utfordringene som villaksen lever med. – Det er lus og rømminger fra oppdrettsanlegg som utgjør størst skade på villaksen. Dette kan nærmest elimineres ved å kreve lukkete oppdrettsanlegg. Nå er det på høy tid at politikerne setter dette som krav.

NJFF mener at all vekst og alle nye anlegg kun skal foregå i lukkete anlegg. I tillegg mener vi at alle eksisterende anlegg skal være lukket innen 2030. Dette krevde NJFFs landsmøte høsten 2021. Menons beregningene viser at det er fullt mulig. Det forutsetter at det raskt settes krav om dette fra regjering og storting. - Vi er inne i en kritisk tid for sjøørret og villaks, men samtidig er teknologien i en fase hvor den raskt vil være konkurransedyktig. Politikerne har derfor en moralsk plikt ovenfor naturen, og en gylden anledning til å gjøre valg som vil lede oppdrettsnæringen i en langt mer bærekraftig retning. Dette vil gagne både industrien og naturen.

- Dette er eneste gangbare vei for at havbruksnæringen skal få bukt med de miljøproblemene som denne industrien påfører fellesskapet, sier Fjeldseth.

Les rapporten her