Urbant fiske: Med fiskestanga rundt bynære vann

Det er fort gjort å glemme hvilke fantastiske fiskemuligheter man har rett utenfor husveggen. Mange bor i større byer hvor natur og friluftslivsaktiviteter kan føles fjernt, men fortvil ikke - det finnes muligheter.

Publisert: 08. juli 2022 kl. 06.00

Vi er heldige i Norge. I hele vårt langstrakte land finner vi titusener av større og mindre innsjøer, og det er sjeldent langt å gå for å kunne ta noen kast med fiskestanga. I motsetning til havet, er tilgangen til fiske i stor grad styrt av grunneiere som eier fiskerettighetene. I de aller fleste tilfeller er ikke dette noe problem, men man må huske å kjøpe fiskekort før man starter å fiske.

Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år skal ikke betale for fiskekort når det fiskes etter innlandsfisk, og der det ikke selges fiskekort kan de også fiske.

Hvorfor urbant fiske i bynære vann?  

Fisket i bynære vann er ofte godt tilrettelagt. Her finnes gode løsninger for fiskekort, godt opparbeidede stier og fiskeplasser og en oversikt over hvilke fiskearter man kan forvente å få. Det er ingen grunn til å la stanga ligge hjemme når man går seg en tur i kveldssola. 

Hvilket utstyr behøver man?

Urbant fiske stiller i de fleste tilfeller få krav til dyrt og avansert utstyr. Mye av det urbane fisket innebærer et bevegelig fiske, og da kan det være en stor fordel å begrense mengden utstyr for å være mest mulig mobil. Et enkelt haspeloppsett hvor man har en stang på 7-9 fot med en kastevekt på opptil 20 gram og en haspelsnelle i størrelse 1000-2500 påspolt 0,18mm-0,25mm monofilament- eller multifilamentsnøre, er et godt utgangspunkt for et allsidig fiske på en rekke ulike lokaliteter og etter en rekke ulike arter. 

Når det gjelder agn, bør du ta med både kunstig og naturlig agn. I noen tilfeller fungerer det ene bedre enn det andre, og det kan være fint å variere metoder underveis på en fisketur for å «knekke» koden for dagen og det vannet du fisker i. Mindre sluker, spinnere, jigger og wobblere fungerer fint til de aller fleste attraktive sportsfiskeartene i ferskvann. Abbor, ørret, røye og gjedde er alle arter som kaster seg over et kunstig agn om sjansen byr seg.

Er fisket tregt og forholdene vanskelige, kan det lønne seg å prøve naturlige agn. Det enkleste er å kjøpe dette på forhånd. Agn som mark og mais fungerer fint på en rekke arter, både predator-, karpe- og laksefisk. Prøv gjerne å fiske marken under en dupp, eller langs bunn om vannet er varmt. Mais kan du bruke etter karpefisk, og ofte svømmer disse utenfor vegetasjonsbelter langs land. Det kan også lønne seg å fore litt med et par never mais under fisket, eller aller helst i forkant av fisket. Husk å bruke mindre kroker om du ønsker arter som mort, sørv, suter og brasme. Gjerne en krok str. 10-12.

Tre tips til gode fiskeplasser

 1. Oslomarka

Rett utenfor Oslo ligger et av de best tilrettelagt tur- og rekreasjonsområdene i Norge, og det samme gjelder fiskemulighetene. Med over 500 vann, er det gode muligheter for både stor fisk og flere ulike arter. Det finnes også mange innfartsårer, som er godt markert på kartet over Oslomarka på www.ofa.no.

Fisket bedrives året rundt, og man kan fiske i alt fra små tjern til større vann med båt. For barnefamilier, eller de som ønsker en kort tur finnes det flere utvalgte nærvann hvor det finnes godt med fisk. Av vanlige arter som befinner seg i området kan følgende nevnes: ørret, abbor, sik, røye og gjedde. Det finnes i enkelte lokaliteter ål, lake, karuss, karpe, suter, brasme, ørekyt, mort, sørv, bekkerøye, canadarøye, krøkle, laue, dvergmalle og stingsild. Her er absolutt mulighetene til stede! Fiskere under 18 år fisker gratis i OFA sitt område, mens de som er over 18 år må løse fiskekort.

Mer informasjon om fiske og fiskeregler finner du her

 1. Store Stokkavatn i Stavanger

Stavanger har også flere bynære vann med gode fiskemuligheter. Et av disse er Store Stokkavatn, som befinner seg rett vest for sentrum. Fisket er godt tilrettelagt, og det er fritt fiske på hele den kommunale grunnen. Kommunen ønsker at flest mulig skal ha enkel tilgang på fiske, og det er et veldig godt tiltak.

I vannet finner du gode bestander av laksefiskene ørret og røye, og fisk over kiloen er slettes ikke uvanlig. I tillegg finnes den utsatte fisken: sørv i vannet.

Regler for det frie fisket i Store Stokkavatn:

 • Fritt fiske med stang og snøre på kommunal grunn (markert med grønt på kart).
 • Fiske er ikke tillatt i bekkene og Litle Stokkavatn.
 • På privat grunn må du spørre grunneier om å få fiske. Garnfiske er forbeholdt grunneiere.
 • Omfatter ikke fiske fra båt.
 • Ved sikker is kan du isfiske på vannet.

Husk:

1. Merke hullet med kvist.

2. Ikke lage hull i de områdene hvor det er tilrettelagt for skøyter eller ski.

3. Ferdsel på isen skjer på eget ansvar. Ha med deg ispigger og kasteline.

 1. Jonsvatnet i Trondheim

I Trondheim finnes en rekke spennende fiskevann innenfor god rekkevidde om man sykler eller bruker kollektivtrafikk. Ett av disse er Lianvatnet, som er et middels stort vann i bygrensen mot bymarka. Vannet ligger helt i enden ved trikkens endestasjon «Lian Gjestegård». Det er godt tilrettelagt langs vannet, men enkelte strekker langs land har til dels igjenvokste bredder.

I vannet finner man kun ørret, og fisket åpnet 1. mai 2020. Det er fisketid fra 1. mai til 1. november. Det er gode muligheter for kilosfisk, og ellers gode fangster av ørret med varierende størrelse.

Fiskekort får du kjøpt her

Tre gode fisketips for fiske i bynære vann

 1. Vær bevegelig:

Et bevegelig fiske sammenfaller ofte med et godt fiske. Fisken oppholder seg på ulike plasser i vannet på ulike tider av døgnet, og under ulike forhold. Det lønner seg derfor å forsøke flere ulike plasser når man er ute på fisketur. Prøv noen kast langs odder, ved nedfallene trær eller mot grunner. Da dekker du effektivt ulike plasser hvor fisken kan oppholde seg. Ta ti kast i en vifteform på en plass før du beveger deg til en ny plass.

 1. Bruk en av våre mange NJFF båter:

Ved mange av disse bynære vannene ligger det NJFF-båter. Det er en super mulighet for å komme seg ut på fisketur, og nå spennende fiskeplasser du ikke når fra land. Det er også ypperlig for å kombinere en fisketur med en fin badetur nå på sommeren.

Du finner oversikt over plassering av våre båter her.

 1. Kombiner gåtur og fisketur:

Du kjenner sikkert igjen følelsen hvor du har gått ut for å lufte hunden langs et vann eller tjern, og plutselig vaker fisken overalt og forholdene er perfekte? Husk å ta med fiskestanga på neste gåtur! Det tar liten plass, og du har mulighet til å fiske litt om forholdene skulle være gode. Husk å kjøpe fiskekort på forhånd om det trengs der du ferdes.

 

Med et mediebilde som er preget av Norges flotte natur, er det fort å glemme hvilke fantastiske fiskemuligheter man har rett utenfor husveggen. Mange bor også i større byer hvor natur og friluftslivsaktiviteter kan føles fjernt, men fortvil ikke! Det finnes muligheter, og det ønsker vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund å belyse.

Urbant fiske i Fredrikstad

Les også: