En ny rapport har registrert 287 tilfeller av illegal spredning av fisk

Mye ulovlig spredning av fisk

En ny rapport har registrert 287 tilfeller av illegal spredning av fisk de siste åra. Menneskeskapt spredning av fisk i ferskvann er et svært alvorlig miljøproblem.

Publisert: 23. februar 2023 kl. 15.08

Nylig kom NINA-rapport 2099, "Spredning av nasjonalt og regionalt fremmed ferskvannsfisk i perioden 2013-2021". Denne rapporten oppsummerer hendelser om spredning av nasjonalt og regionalt fremmed ferskvannsfisk i Norge. 

Stort omfang

Det er innrapportert 287 spredningshendelser fordelt på 12 arter regionalt fremmed fisk og ni arter nasjonalt fremmed fisk, samt tre hybrider/varianter. Karpe har hatt flest spredningshendelser med 38, hvorav 20 tilfeller var i Telemark. I tillegg har det vært spredning av karpe i sju andre fylker. Gjedde er registrert med 36 spredningshendelser med flest i Oppland, Sør-Trøndelag, Telemark og Rogaland. Ørekyt er registrert med 35 hendelser med flest i Telemark, Møre og Romsdal og Oppland. I tillegg har det vært spredning av ørekyt i 11 andre fylker. Sørv er registrert med 31 hendelser, med flest tilfeller i Aust-Agder og VestAgder. I tillegg har det vært spredning av sørv i fem andre fylker. Suter er registrert med 28 hendelser, med flest tilfeller i Aust-Agder og Buskerud. I tillegg er det ny spredning av suter i sju andre fylker. 

Telemark har hatt flest spredningshendelser med 47 tilfeller. Deretter følger Vest-Agder og Aust-Agder, med 35 og 29 hendelser hver. Akershus, Oppland, Rogaland og Hordaland har mellom 18 og 22 hendelser hver. Hedmark og Sør-Trøndelag har 16 hendelser hver. Buskerud, Oslo, Vestfold, Nord-Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal har hatt mellom sju og 12 hendelser hver. Østfold og Sogn og Fjordane har bare hatt tre hendelser hver.

Sportsfiskere er mye av kilden 

- Spredning av fisk er miljøkriminalitet. Sportsfiskeres ønske om nye arter å fiske på eller ubetenksomhet ved fiske med ulovlig, levende agn, er begge deler like ille. Denne rapporten dokumenterer et spredningsomfang vi ikke kan akseptere, kommenterer Øyvind Fjeldseth, rådgiver i NJFF. 

Fjeldseth Øyvind.JPG

Den viktigste årsaken til den ulovlige spredningen av ferskvannsfisk er et ønske om å etablere bestander til fiske. Denne kategorien utgjør ca. 60 prosent av tilfellene. Dette omfatter i hovedsak gjedde, suter, bekkerøye, canadarøye og regnbueørret. Utsettinger av agnfisk som ørekyt og sørv er også en viktig grunn til den ulovlige spredningen av fisk og utgjør rundt 20 prosent. Mort blir trolig satt ut for å etablere bestander av fôrfisk for blant anna gjedde.

- Vi vil på det sterkeste oppfordre alle sportsfiskere til å skjerpe seg i forhold til spredning av fisk. Den bevisste spredningen av ferskvannsfisk er pågående og forårsaker irreversible skader på det biologiske mangfoldet. Det harmonerer dårlig med det sterke engasjementet vi ellers har for å ta vare på naturen og fiskebestandene, avslutter Fjeldseth.