Nå kan du enkelt melde fra om sykdomsutbrudd hos villfisk

Veterinærinstituttet og Mattilsynet lanserte i 2020 et nasjonalt meldingssystem for sykdom og dødelighet hos villfisk. Dette systemet gjelder fortsatt.

Publisert: 02. juli 2021 kl. 14.49

Sist oppdatert: 23. juni 2021 kl. 15.09

Meldingssystemet er en viktig kanal for å avdekke eventuelle sykdomsbrudd, men også for å få bedre oversikt over fiskesykdommer i Norge. 

Meldingssystemet baserer seg på at publikum melder inn observasjoner av syk eller død villfisk. Innmelder må oppgi kontaktinformasjon, hvor fisken eller fiskene er funnet og en beskrivelse av funnet.

Meld fra her

-Det er i utgangspunktet slik at alle har en plikt til å melde fra til Mattilsynet om en oppdager det en mener er fisk som er død av unaturlige sykdomsutbrudd. Bruk av meldingssystemet er et godt steg i retning av å ivareta at varsler enklest mulig skal kunne få gjort dette. Plikt eller ikke, så er det uansett svært nyttig om sportsfiskere og andre som ferdes ute ved vannet bidrar til bedre kunnskap og at en også kan få gjort tiltak så tidlig som mulig når slikt oppdages, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF.

Mer informasjon om meldingssystemet finner du på veterinærinstituttets nettside.