MENY hamburgermeny Close-menu button

Nå kan du få digital ettersøksavtale

Hvis du ikke har egen ettersøkshund, kan du nå inngå en digital avtale med noen som har godkjent ettersøkshund på Jegerregisteret sine sider.

Publisert 17. januar 2023 kl. 09.07

 Alle som jakter elg, hjort og rådyr må ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Hvis du ikke har egen ettersøkshund, må du inngå avtale om tilgang til slik hund før jakta starter. Nå kan du gjøre dette digitalt på nettsidene til Jegerregisteret. Det er Miljødirektoratet som melder dette i en nyhetsbrev.

- NJFF er veldig fornøyde med at det nå er mulig å få ettersøksavtalen i digitalt format, sier Olav Greivstad, viltkonsulent og daglig ansvarlig for ettersøksarbeidet i NJFFs administrasjon. Dette gjør det mye lettere for jegeren som nå har samlet det alle meste av den dokumentasjonen som kreves for å jakte lagret i en app. 

Slik gjør du det

Det er fører av ettersøkshunden som må opprette avtalen. Jeger får deretter varsel i Altinn om å signere avtalen.

Når du har inngått avtalen, vil det stå "Avtale om ettersøkshund" både på det digitale jegeravgiftskortet på Min jegerside og i appen Min jegerdokumentasjon. For de som har egen ettersøkshund, vil det stå "Egen ettersøkshund".

Ved å lese av QR-koden på jegeravgiftskortet eller kontrollere jegeravgiftskortet på jegerregisteret.no, vil man få opp detaljer om både avtale og egen ettersøkshund. Dette gjør det enkelt for deg som jeger å dokumentere tilgang på ettersøkshund under kontroll.

Les mer om kravet til ettersøkshund på Miljødirektoratets nettsider:

Ettersøkshund - ettersøksavtale

Ettersøksskudd.jpg

Kurset "Ettersøk videregående" er nå åpent for alle

Alle som ønsker å øke kompetansen innen ettersøk kan nå ta kurset Ettersøk videregående.

Tidligere har dette kurset vært forbeholdt hundeførere som skal ta på seg oppdrag på vegne av offentlig myndighet. Miljødirektoratet har nå endret opptakskravet slik at også andre kan ta kurset, slik som kommunale viltforvaltere med ansvar for ettersøksekvipasjene eller hundeførere på jaktlag som ønsker mer kunnskap.

- Det er veldig bra at det nå blir åpent for at alle som vil kan ta ettersøk videregående, dette har NJFF jobbet for i lang tid, forklarer Greivstad. En slik endring vil gjør at kommunale viltforvaltere har mulighet til å heve sin forståelse og kompetanse når det kommet til ettersøk. Vi håper at dette vil gi enda bedre arbeidsforhold for alle som driver med ettersøk i regi av det offentlige, som blant annet omfatter ettersøk knyttet til trafikkulykker der vilt er innblandet.

Kurs i to deler

Kurset "Ettersøk videregående" består av to deler, der del én er e-læring med avsluttende elektronisk prøve og del to er en praktisk utedag.

Det at det åpnes for at andre kan ta kurset for egen kompetanseheving, betyr ikke at kravet til kompetanse endres for de som skal påta seg offentlige ettersøksoppdrag. For å bli registrert som godkjent for offentlige ettersøk i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub må den som har fullført kurset i tillegg være registrert i Jegerregisteret og ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer.

Den nye forskriftsbestemmelsen finner du på Lovdata:

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §23