NJFF i debatt

Det hender at jakt og jegere blir kritisert på mer eller mindre velfunderte måter, selv om vi vet at jakt har stor støtte i befolkningen.

Publisert: 26. oktober 2023 kl. 14.29

Under kan du lese vårt svar til en kronikk som ble publisert hos NRK Ytring, om jakt i nasjonalparker.

Du kan også se vår informasjonssjef Espen Farstad i debatt med skribenten på Dagsnytt 18.

 

Bomskudd om jakt

På NRK kunne vi i helgen lese en ytring om at det er absurd at det er tillatt å drive småviltjakt i norske nasjonalparker. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener tvert om at å kunne drive småviltjakt, også i nasjonalparkene, er resultatet av en sunn og kunnskapsrik måte å leve i samspill med naturen på.

Rypa tåler jakt

Ryper legger mange egg, gjerne 10-12 hvert år. Slik tas det høyde for en stor grad av naturlig dødelighet. Det er en strategi for overlevelse. Hvert år produseres det over én million rypeegg i norske skoger og fjell. Flere av disse eggene blir aldri klekket, og ikke alle som klekkes vokser opp til å bli voksne fugler. Mange dør av dårlig vær, mangel på insekter i den viktige kyllingfasen eller sykdom, mens andre spises av rev, mår, røyskatt, hønsehauk eller kråker.

I Norge har vi et veldig viktig og bra utgangspunkt for jakt: Alle dyr og fugler er fredet. At myndighetene kun åpner opp for jakt på de arter som tåler at det høstes av bestandene, gir oss det beste utgangspunktet for ikke å overbeskatte naturen. Slik vet vi at ingen jegere kommer til å skyte den siste rypa. Langt ifra.

Jakter av et overskudd

Hver august er tusener av frivillige ute og kartlegger rypebestandene i de ulike fjellområdene. Det hele er nøye organisert og metodikken er basert på best mulig kunnskap. Slik får man en god oversikt over årets tilstand for rypebestandene, og på bakgrunn av denne kunnskapen kan rettighetshavere sette kvoter for rypejakta samme høst. Statskog, som er landets største grunneier, valgte å avstå fra å åpne for rypejakt over store deler av Sør-Norge i år, fordi rypebestandene var svake i år. Det applauderes av jegerne.

Vi høster altså kun av det overskuddet som naturen klarer å produsere. Å kunne bruke naturen slik, er en fantastisk gave. At vi kan hente mat selv, enten det er å plukke sopp og bær eller å kunne fiske og jakte, er en verdi som ikke bare bør måles i kroner og øre. Joda, jakt er også business. Noen tjener godt på å selge jaktrettigheter. Men vi henter altså ut 22 millioner middager hvert år med naturlig og emballasjefritt kjøtt som ikke prosesseres på noe vis. Med jaktutøvelsen følger rekreasjon og bedret folkehelse, og ikke minst et sterkt engasjement for å bevare dyr og natur.

Mennesket har sin plass i naturen

Norske jegere har dyp respekt for naturens sammensetting, og stor kunnskap om hvordan det økologiske samspillet foregår. Vi bruker natur, men vi forbruker den ikke. Vi fortrenger heller ikke dyrene ved jakt. At vi ikke ser så mange ville dyr på våre søndagsturer, betyr ikke at de ikke er til stede.  Både ryper og orrfugl er godt kamuflert og vil instinktivt trykke seg ned i lyngen når de hører noen nærme seg. NJFF synes ikke det skal være et mål at ville dyr skal bli vant med mennesker bare fordi vi har lyst til å «oppleve dem».

NJFFs grunnsyn er at mennesket er natur, natur er også mennesket, og mennesket har sin naturlige plass i dette samspillet. Vi skal ikke løfte vår art ut av naturen og bli passive betraktere fra utsiden. Vi skal forstå, ha respekt, ta vare på og kunne bruke naturen på en måte som hverken truer dyr, fugl, fisk, vekster eller oss selv.