NJFF og Ap arrangerte seminar

Mani Hussaini (Ap) ba NJFF om å arrangere seminar på Stortinget.

Publisert: 03. oktober 2022 kl. 09.31

Sist oppdatert: 04. oktober 2022 kl. 13.49

Innen forvaltning av natur, er det mange utfordringer å ta tak i. Mani Hussaini ønsket derfor å arrangere et seminar på Stortinget for sine politikerkolleger, hvor hensikten var å få et innblikk i forskningsbehov nå og i årene fremover.

NJFF fikk dermed ansvar for å fylle to timer en formiddag på Stortinget slik at våre folkevalgte skulle få mer kjennskap med dagens naturforskning og det fremtidige behovet innen feltet. For å belyse dette, inviterte vi fem forskere som med utgangspunkt i sine fagfelt kunne beskrive nåsituasjonen og fremtidsbehovene.

Flere fagfelt

Rolf Anker Ims, professor i økologi, fortalte om klimaendringene i de arktiske områdene og behovet for løpende kunnskapsinnhenting og forskning på effekten av dette.
Olav Strand, seniorforsker ved NINA, fortalte om utfordringer for villrein og behov for adaptiv forskning på skrantesyke.
Eva Bonsak Thorstad, forsker ved NINA, gikk gjennom de største utfordringene som møter anadrom fisk og spesielt villaksen.
Børre Kind Dervo, forsker ved NINA, fortalte om hva vi vet og ikke vet om økologien i ferskvannene og vassdragene.
Annette Bischoff, førsteamanuensis og senterleder ved USN, fortalte om kunnskapsbehov om menneskets grunnleggende relasjon til naturen og om forskning på friluftsliv.
Siri Parmann, vår egen fagsjef, sydde det hele sammen og Hussaini var vertskap.

Ønsker oppfølging

Politikere og rådgivere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og MDG deltok i løpet av timene det hele pågikk. Spørsmål og betraktninger ble besvart og interessen var stor. Det ble et vellykket seminar, og politikerne mente dette var en fin og tilgjengelig måte å holde seg oppdaterte på. Intensjonen fra alle parter er at slike mini-fag-seminarer må vi ha flere av.