Koronasituasjonen: NJFFs råd for aktiviteter og arrangementer

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Noen regler beholdes for Svalbard. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

Publisert: 02. februar 2022 kl. 12.55

Sist oppdatert: 14. februar 2022 kl. 07.50

Råd og anbefalinger (12. februar 2022)

Arrangementer og sammenkomster

  • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Det innebærer at det ikke lenger er noen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Les de nasjonale anbefalingene her

Jegerprøvevirksomhet

Jegerprøvekurs kan gjennomføres som normalt. 

Helsedirektoratets veileder for skoler og utdanning

Skytebaneaktivitet

Aktivitetene kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.

Lokale regler og råd

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde egne råd og regler lokalt, sjekk kommunens nettsider (helsenorge.no).

Mer info: Smittevernveileder for idrett

God side med nyttig informasjon

Vi anbefaler alle å ta en tur innom Helsenorge​ sine sider, som gir svar på mange av de spørsmål som stilles rundt koronarestriksjonene og fortolkning av disse.