MENY hamburgermeny Close-menu button

Nytt fra Miljødirektoratet om hjortevilt

Miljødirektoratet har utvidet jakttidene for villrein, elg og hjort i enkelte områder, samt gitt adgang for kvotefri avskyting av hjortekalv.

Publisert 28. juni 2022 kl. 08.38

Utvidelse av jakttidene for villrein, elg og hjort er et ledd i å bekjempe skrantesyke. Målet med å utvide jakttiden på villrein på Hardangervidda er blant annet å felle flere voksne bukker. Bukker har større sannsynlighet for å ha skrantesyke, og de er mer attraktive å felle tidlig i jakta og før brunsten.

Målet med å utvide jakttiden på elg og hjort er å redusere bestandene. Redusert tetthet av hjortevilt i områder med skrantesyke er et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre i dagens skrantesjukesituasjon, skriver Miljødirektoratet.

Nye jakttider

Miljødirektoratet har fastsatt jaktstart den 15. august i 2022 og 2023 for villrein i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7.

Elg- og hjortejakta er utvidet i 22 kommuner på og rundt Nordfjella og Hardangervidda villreinområde. Her blir jakttiden for elg og hjort fra 15. august til 31. januar. Utvidelsen gjelder for jaktsesongene 2022/2023, 2023/2024 og 2024/2025, og for kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Ullensvang, Voss, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nesbyen, Rollag, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Vang, Vinje, Tinn, Bykle og Suldal.

NJFF positive

Forslaget om utvidet jakttid var på høring i fjor. NJFF stilte seg positive til utvidelsen, og vi er derfor fornøyde med at Miljødirektoratet nå har landet på dette.

Les mer her.

Kvotefri avskyting av hjortekalv

Miljødirektoratet har også åpnet for at kommuner som opplever interesse- og arealbrukskonflikter knyttet til tette hjortebestander, kan søke om kvotefri avskyting av kalv for kommende jaktår.

Kommunen må i så fall søke innen 10. august 2022. Søknaden skal inneholde opplysninger om:
- Vurdering av kommunens særskilte behov for kvotefri jakt.
- Oversikt over vald i kommunen som skal tildeles kvotefri jakt.