Nytt håp for Bremanger

NVE sier nei til vindkraftutbygging på Bremangerlandet.

Publisert: 20. september 2022 kl. 14.40

Sist oppdatert: 20. september 2022 kl. 14.39

Bremangerlandet vindkraftverk AS (BVAS) har konsesjon på å bygge ut vindkraft på Bremangerlandet. Selskapet hadde frist fram til 1. september 2022 med å sette i gang driften. På grunn av forsinkelser ba selskapet om utsatt frist på oppstart. Svaret fra NVE er nei, noe som betyr at selskapet ikke får bygge ut vindkraft på øya.

NJFF mot utbygging

Bremangerlandet er en øy nord for Florø i gamle Sogn og Fjordane fylke.

NJFF Sogn og Fjordane og NJFF sentralt har fulgt og støttet opp om arbeidet med å forhindre at det ble bygd et vindkraftverk på Bremangerlandet. NJFF var blant annet med på et spleiselag sammen med flere andre organisasjoner om utarbeidelse av en anmodning om et omgjøringsvedtak for Bremangerlandet. Det skjedde etter at Stortinget i juni 2020 fattet vedtak der regjeringen ble bedt om å vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Selv om vi ikke nådde fram med denne anmodning, er det gledelig at NVE når har avslått søknaden om utsatt frist.

Utbygger vil anke

Vindkraftverket på Bremanger har vært blant de mest omstridde kraftprosjektene i Norge. Prosjektet er planlagt med 18 vindturbiner med en høyde på 150 meter. Prosjektet fikk i 2015 nei fra NVE om konsesjon. Avgjørelsen ble påklaget, og daværende olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) gjorde om vedtaket i 2017.

Selskapet varsler at de vil anke til departementet også denne gangen. NJFF følger saken videre.

 

Vedtaket fra NVE:

«NVE er ikkje samde i at det er forhold utanfor BVAS’ kontroll som gjev grunnlag for å gjere unntak frå gjeldande forvaltningspraksis. Denne inneber at søknadar om utsett frist for vindkraftverk på land ikkje skal innvilgast. NVE har i avslaget lagt vekt på at BVAS sjølv har valt å søke om vesentlege endringar i prosjektet etter at endeleg konsesjon vart gjeven i 2017. Vi vektlegg og at Bremanger kommune ikkje har uttrykt tydeleg støtte til gjennomføring av prosjektet, og at Bremangerlandet vindkraftverk manglar avklaring mot gjeldande kommunal arealplan.»