Oppklaring rundt ulv

I et oppslag i Aftenposten hevdes det at NJFF ønsker å kaste ut ulvevennlige medlemmer av rovviltnemnda. Det er ikke riktig.

Publisert: 19. september 2022 kl. 11.23

I et oppslag i Aftenposten hevdes det at Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker å kaste ut ulvevennlige medlemmer av rovviltnemnda.

- Dette er ikke riktig, sier Line Johansen, 1. nestleder i NJFF.  Vår organisasjon har fra dag en støttet opp om politisk sammensatte rovviltnemnder. Vi er opptatt av hva nemndene vedtar, ikke hvordan de er sammensatt når de engang er utnevnt av departementet. 

I Norge er det åtte regionale rovviltnemnder som har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i sin region. Nemndene er politisk sammensatt, det vil si at de skal speile det "politiske bildet" i sin region. Medlemmene i rovviltnemnda er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.

Lokalt utspill

NJFF er en stor og demokratisk oppbygd organisasjon, hvor meningene er mange og debattene er levende. Ikke minst når det gjelder ulveforvaltning. 

Realiteten bak Aftenpostens oppslag er at det er Rovviltutvalget i NJFF Østfold, et av våre 19 regionlag, har sendt et brev til Klima- og miljødepartementet. Der skriver de at "det vil være riktig at de to navngitte representanter bør oppmuntres til å fratre sine verv i rovviltnemnda all den tid de ikke ønsker å utføre sine verv i tråd med nemndas mandat eller stortingsflertallets intensjon."

Det er altså ikke NJFF som har sendt et slikt brev. 

Rydder opp

- La meg være klokkeklar, utdyper Line Johansen. Brevet som ble sendt departementet, må rovviltutvalget i NJFF Østfold selv svare for. NJFF var ikke kjent med brevet, og innholdet er ikke i tråd med NJFFs syn. NJFF har fra dag én støttet politisk sammensatte rovviltnemnder, og vi ønsker ikke å bytte ut enkeltmedlemmer i nemndene når disse er demokratisk oppnevnt. Selv om vi ønsker et lavere bestandsmål enn det Stortinget har satt, så forholder vi oss til Stortingets vedtatte politikk. NJFF er ikke motstandere av ulv. Fire påfølgende landsmøter i NJFF har sagt ja til ulv i norsk natur.

- Vi vil nå ta interne runder på hvordan vi agerer i ulvepolitikken, på ulike nivåer i organisasjonen.